Abdestin Edepleri Nedir

Abdestin edebleri yirmisekizdir:

Edeb, burada yapılması sevâb olup, yapılmazsa günâh olmayan şeyler demekdir. Hâlbuki, sünneti yapmak sevâb olup, yapmamak tenzîhen mekrûhdur. Edeblere, mendûb ve müstehab da denir. Abdestin edebleri şunlardır:

1 — Abdesti, namâz vakti girmeden önce almak. (Özr sâhiblerinin vakt girdikden sonra alması lâzımdır.)
2 — Halâda tahâretlenirken, kıbleyi sağ veyâ sol tarafa almak. Abdest bozarken kıbleye önünü ve arkasını dönmek tahrîmen mekrûhdur.
3 — Necâset bulaşmamış ise, su ile tahâretlenmek.
4 — Tahâretlendikden sonra, bez ile kurulanmak.
5 — Tahâretlendikden sonra, avret mahallini hemen örtmek.
6 — Başkasından yardım istemeyip, abdesti kendisi almak.
7 — Kıbleye karşı abdest almak.
8 — Her uzvu yıkarken, kelime-i şehâdet okumak.
9 — Abdest düâlarını okumak.
10 — Ağzına sağ el ile su vermek.
11 — Burnuna sağ el ile su vermek.
12 — Burnu sol el ile temizlemek.
13 — Ağzı yıkarken, dişleri (Misvâk) ile temizlemek. Misvâk bulunmazsa, fırça da kullanılabilir.
14 — Ağzı yıkarken, oruclu değilse ağzı çalkalamak. Buğazında hafîf gargara yapmak, abdestde de, guslde de sünnetdir. Oruclu iken mekrûhdur.
15 — Burnu yıkarken, suyu kemiğe yakın çekmek.
16 — Kulağı mesh ederken bir parmağı, kulak deliğine sokmak.
17 — Ayak parmaklarını tahlîl ederken, sol elin küçük parmağı ile tahlîl etmek.
18 — Elleri yıkarken, geniş yüzüğü oynatmak. Dar, sıkı yüzüğü oynatmak ise lâzım olup, farzdır.
19 — Su bol ise de isrâf etmemek.
20 — Suyu, yağ sürer gibi az kullanmamak (üç def’ada da, yıkanan yerden, en az iki damla su damlamalıdır.).
21 — Bir kabdan abdest alınca o kabı dolu bırakmak.
22 — Abdest bitince veyâ ortasında (Allahümmec-alnî minettevvâbîn…) düâsını okumak.
23 — Abdestden sonra (Sübhâ), ya’nî iki rek’at namâz kılmak.
24 — Abdestli iken, abdest almak, ya’nî namâz kıldıkdan sonra abdestli iken, yeni namâz için bir dahâ abdest almak.
25 — Yüzü yıkarken, göz pınarını, çapakları temizlemek.
26 — Yüzü, kolları, ayakları yıkarken, farz olan yerlerden biraz fazlasını yıkamak. [Kolları yıkarken, avuca su doldurmalı, bunu dirseğe doğru akıtmalı.]
27 — Abdest alırken, kullanılan sudan, elbiseye, üste, başa sıçratmamak.
28 — Kendi mezhebinde mekrûh olmıyan birşey, başka mezhebde farz ise, bunu yapmak müstehabdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.