Akağalar Nedir

Akağalar Topkapi sarayının üçün cü .kapısı olan Babüssaade’yi bekleyeı, kısırlaştırılmış ağalardır. Bunlar, önceleri Macar ve Alman tutsaklarından seçilirdi. Daha sonra Gürcü, Çerkez vr Türklerden de alınmıştır. Kendilerine saray hismetlerind» görev verilirdi. AV-ağalar, ilgililerden başka, Babürsaade den kimseyi içeri sokmazlardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.