Ahmet Refik Altınay Nedir

Ahmet Refik Altınay  tarih yazandır (1880 – 1937). Harbiye okulunu bitirdi. Teğmen olarak orduya katıldı. Askeri okullarda öğretmenlik yaptı, Dergilerde yazılar yazdı. İkinci Meşnıti-yetten sonra Harbiye okulunun tarih öğretmeni oldu.

Askerî mecmuanın yayımını yönetti. Tarihi Osmanî encümeni üyesi seçildi. Balkan savaşı sonunda emekliye ayrıldı. Devlet, arşivinde ve kütüphanelerde tarihle ilgili çalışma-lannı sürdürdü. Eserler hazırladı. Yüzbaşı rütbesiyle yeniden ordıîya çağnl-dı, Birinci Dünya savaşı sonunda terhis edildi (1918), İstanbul Darüİfununu’na Türkiye tarihi profesörü oldu. Türk Tarihi encümeni başkanlığına seçildi. Darülfünun üniversite halme getirilince açıkta kaldı. Son yıllarında sıkıntıya düştü.

Ahmet Refik, araştırmalara dayanan bilimsel eserler verdi, Aynca halkın kolayca anladığı ve sevdiği roman’ biçiminde tarihle ilgili eserler de yazdı. Bu tür eserlerinde gerçekleri değiştirmedi. Tarihi halka sevdirdi. Başııca eserleri, Köprülüler, Lâle Devri, Tarihi Simalar, Kadınlar Saltanatı, Felâfcet Seneleri ve Demirbaş Şarl’dır. Ayrıca çevirdiği dört eseri vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.