Hindistana Gelen Gaznelilerin Hindistan Tarihine Etkileri Nedir

   27.11.2019
   624
   Hindistana Gelen Gaznelilerin Hindistan Tarihine Etkileri Nedir

   Hindistana Gelen Gaznelilerin Hindistan Tarihine Etkileri 1001-1027 yılları arasında Hindistan üzerine toplamda 17 sefer düzenlenmiştir Bu seferlerin başlıca amaçları bu ülkede İslam dinini yaymak, kalabalık Gazne ordusunu hareket hâlinde tutmak ve bir takım ganimetler elde etmekti Sultan Mahmut, yaklaşık Eylül 1000 tarihinde I Hint Seferi’ne çıktı Kabil’in doğusunda, Hintlilerin elinde bulunan birkaç kalesini zapt etti.

   Eylül 1001’deki II Hint Seferi’nde Vayhand Racası Caypal’ın üzerine 15000 atlıyla beraber giden Mahmut, 27 Kasım 1001 tarihinde yapılan savaşı kazandı ve filler de dahil olmak üzere pekçok ganimet ele geçirdi Mahmut III Hint Seferi’ni, II seferinde kendine destek olmayan Bhâtiya Racası Becî Rây’a karşı yapmıştır Becî Rây mağlup edilince, Bhâtiya bölgesi de Gaznelilerin eline geçti Mart-Nisan 1006’da IV Hint Seferini; Ebu’l-Feth Dâvud’un Bâtıni hareketleri üzerine yapan Mahmut, Multan ve Pencap’ı ele geçirdi.

   Sultan Mahmut’un kuzeyde Karahanlılar ile olan mücadelesinden yararlanan Multan Valisi Suphal, Mahmud’a itaati reddederek Hindu dinine geri döndü Bunu Ocak 1008’de öğrenip V Hint Seferi’ne çıkan Sultan Mahmut, Multan’ı tekrar idaresi altına aldı Pencap çevresindeki Racaların İslam dinine karşı tavır sergilemesi üzerine 31 Aralık 1008’de VI Hint Seferi’ne çıkan Mahmut, Ağustos-Eylül 1009’da seferini galibiyetle tamamladığında Kuzey Hindistan’daki Racaların egemenlik gücünü azaltmıştı VII Hint Seferi’ni ticari bir antlaşmayla sonlandıran Gazneli Mahmut, Ekim 1010 tarihinde VIII Hint Seferi’ne çıktı.

   Bu seferinde hiçbir zorlukla karşılaşmayarak Multan’ı kesin olarak egemenliği altına aldı Sultan Mahmut, IX Hint Seferi’ni bugünkü Salt Range bölgesindeki Nandana’ya yaptı Kendisine tâbi olmak istemeyen Nandana Racasını mağlup etti ve bu galibiyetinin yankıları sonucunda Kuzey Hindistan’da İslam dini yayılmaya başladı.

   Gazneli Mahmut, Hindistan’daki en önemli seferlerinden birini Delhi’nin 150 km kadar kuzeyinde bulunan Thanesar şehrine yapmıştır Hintlilerce kutsal sayılan bu şehrin bulundurduğu birçok putun en büyüğü, "Çakrasvamî" adlı puttu Sultan Mahmut, bu putu kırmak ve ganimet elde etmek için Ekim-Kasım 1014’te X Hint Seferi’ni bu şehre yaptı ve galip geldikten sonra, putu Gazne’ye götürerek halka gösterdi 1015 yılı sonlarına doğru XI Hint Seferi’ne ve Eylül 1018’de de XII Hint Seferi’ne çıkan Gazneli Mahmut, Türkistan’dan gelen 20000 kişilik bir gönüllü grubun kendine katılmasıyla ordusunu biraz daha büyüttü ve bundan sonraki seferlerinde ordusuna karşı önemli direnişler olmadığı için Agra yakınlarına kadar topraklarını genişletti Ekim 1021’de Mahmut, XIV Hint Seferi’ni daha önce ele geçiremediği Keşmir bölgesine yaptı ancak, kışın şiddeti sebebiyle Lokhot Kalesi’ni zapt edemedi.

   Daha önce Kalincar Racası Ganda mağlup edilmişse de, kesin olarak itaat altına alınmamıştı Bunun üzerine XV Hint Seferi’ne 1022 yılında çıkan Sultan Mahmut, Gvalior’u ve Kalincar’ı zapt etmek yerine haraca bağlayarak Mart-Nisan 1023’te Gazne’ye döndü Gazneli Mahmut, Hindistan’a yaptığı en meşhur seferlerden biri olan XVI Hint Seferi’ni Somnat’a yaptı 8 Ocak 1026’da kuşattığı Somnat şehrini aldıktan sonra, Şiva’ya ait kutsal bir putu kırdırarak, tapınakta ezan okuttu Gazneli Mahmut, son ve XVII Hint Seferi’ni, Somnat dönüşünde ordusuna saldıran Catlara karşı yaptı ve Catları mağlup etti Mahmut, bu seferlerle Ganj Nehri’ne kadar genişlemiş ve Hint ülkesinde yıllarca sürecek olan Türk hâkimiyetinin temellerini atmıştı.

   YORUMLAR

   1. zeynep dedi ki:

    gerçekten harikaaa…