I. Ahmet Nedir

28.11.2019
581
I. Ahmet Nedir

I. Ahmet on dördüncü Osmanlı padişahıdır (1590 – 1617). III. Mehmet’ in oğludur. Annesi Handan Sultandır, On dört yaşında iken hükümdar oldu (Î303). Fatih Sultan Mehmet’in koyduğu kanuna uymayarak kardeşi şehzade Mustafa’yı öldürmedi. Hükümdarlığın babadan oğula kalması geleneğini kaldırdı. Ailenin en büyük erkek evlâdının padişah olması usulünü kurdu.

Devlet işlerinin yürütülmesinde olumsuz etkilerde bulunan büyükannesi Safiye Sultanı (Venedikli Bafo) saraydan uzaklaştırdı. Önemli görevlere, değerli devlet adamlarını getirdi. Fakat küçük yaşta olduğundan, çevresindekilerin etkisi altında kaldı. Başarılı görev-yapanlara karşı vefasız davrandığı da görüldü.

I. Ahmet, İran ve Avusturya ILseri ne ordular gönderdi. Fakat, Celâli ayaklanmaları yüzünden istenilen başarı sağlanamadı. Bununla birlikte Avus turya’dan, çok önem verilen Estergon kalesi alındı (1605). Avusturya savaşlarına Zitvatoruk anlatşamsıyla son verildi (1606). Bu antlaşma ile Avusturya’nın Osmanlı devletine eşit olduğu kabul edildi.

Devleti güç duruma düşüren Celâli ayaklanmalarını bastırma görevi btt-yükvezir Kuyucu Murat Paşaya verildi. Kuyucu Murat Paşa, Kanije kahramanı Tiryaki Hasan Paşanın yardımıyla Anadolu’ya yayılmış olan ayaklanmaları bastırdı. Devletin otoritesi sağlandı, fakat çok kan döküldü.

I. Ahmet, Akdeniz’de güvenliği sağlamaya ‘ çalıştı. Donanmayı güçlendirmek için yeni gemiler yaptırdı. Daha henüz yirmi sekiz yaşında iken öldü. Türbesi Sultanahmet camisinin yanındadır. I. Ahmet, dindar ve hayırsever bir hükümdardı. İstanbul’un ve bütün İslâm ülkelerinin en tanınmış mimarlık eserlerinden olan Sultanahmet camisini ve külliyesini, mimar Mehmet Ağaya yaptırdı. Cirit oyununa ve ava meraklı idi. Şiirleri de vardır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.