Afyon Karahisar Nedir

04.12.2019
848
Afyon Karahisar Nedir

Afyon Karahisar İç batı Anadolu’nun doğu yanında bir şehir ve il merkezidir. Eskiçağ’da Hititlere bağlı Arzava beyliklerinden biri tarafından kurulduğu sanılmaktadır. Afyon ve çevresi Hititlerin yıkılmasından sonra İ.Ö. VII, yüzyıla kadar Friglerin, İ.Ö 546’ya kadar Lidya devletinin, İ.Ö. 334’e kadar Parslerin, Büyük İskender’ in, İ.Ö. 133’e kadar Bergama krallığının, Roma imparatorluğunun ve Doğu Roma imparatorluğunun yönetiminde kaldı.

XII. yüzyılda Anadolu Selçuklu devletine katıldı. XIV, yüzyılda Germi-yanoğullarınm eline geçti. 1390’da Yıldırım Bayezit tarafından alındı. Anka-, ra savaşından sonra yeniden kurulan Germiyanoğulları beyliğinin yönetiminde kaldı. 1428’de II. Yakup Beyin vasiyeti üzerine bütün Germiyan ülkesi ile, birlikte Osmanlı devletine katıldı. Anadolu eyaletine bağlı bir sancak merkezi oldu. Kurtuluş savaşı sırasında iki kez Yunanlıların işgalinde kaldı. Büyük Taarruz’da bir günde Türk kuvvetleri tarafından geri alındı.

Afyon kalesi, şehrin, ortasında, yerden 226 m. yükseklikte, koyu renkli sert kayalardan oluşan dik yamaçlı bir tepe üzerindedir. Kale, Selçuklu sultanı Alâeddin Keykubat zamanında ve Osmanlılar döneminde onartıldı. Saray, mescit, ambar ve sarnıçlar yaptırıldı.

Afyon’un eski eserleri arasında bu- sıra sağlamak için kızı İfijemeia’yı kur-lunan, Kale mahallesindeki Ulucami, ban eder. Truva önünde on yıl savaşır, sancakbeyi Nasredüddin Hasan tara- Sonunda bir hile ile- şehri ele geçirir. . fmdan I273’de yaptırılmıştır. Selçuklu- Ganimet olarak payına Truva ferahtım lar ve beylikler döneminin özelliği kıa Kassandra düşer.

Yurduna donün-olan ahşap mimarlığın önemli örnekle- ce karısı ve karısının aşığı tarafından rindendlr. Kırk ağaç direk üzerine otu- öldürülür, ran damı alçak ve uzundur. Kuyulu cami, çinilerle süslenmiş minaresiyle Afyon’daki Selçuklu yapılarının en güzelidir. 1331’de yapılmış olanı Kubbeli mescit’in kapısı, ağaç oymacılığının güzel bir örneğidir. Kabe mesclti I397’de yapılmıştır. Ak mescit ile İmaret camisi büyük yapılardır. İmaret camisini Osmanlı büyükvezirlerinden Gedik Ahmet Paşa yaptırmıştır (1477). Mimarı Ayaz Ağadır. İki büyük kubbesi ve burmalı bir minaresi vardır.

Medresesi ve hamamı ile bir külliyedir. Medresesi Afyon müzesidir. Bunlardan başka Mısrî camisi (1483), Çavuşbaşı camisi <1575), Atpazarı camisi (1598) gibi eserler bulunmaktadır. Şehrin kuzey kenarında Selçuklulardan kalma Altı-göz köprüsü (1214) vardır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.