Hümanizma Nedir

29.11.2019
1.763
Hümanizma Nedir

Hümanizma, insanın düşünsel ve maddesel varlığını evrendeki yerini araştıran bir kültür hareketidir. Hümanizma hareketinde temel varlık insandır. Bu hareket insan yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlar.

Hümanizma hareketi, XIV. yüzyılda Rönesansla birlikte başlar. Hümanizma düşüncesi ortaçağda kilise etkinliğine, dinsel düşüncenin baskıcı yasasına ve dogmacı nitelikteki skolastik (okulcu) felsefe geleneğine karşı bir konumda yer alır. özellikle Tanrısal düzen içinde insan varlığını küçümseyen ve baskı altına alan skolastik düşünce geleneğine bir tepki oluşturur. Hümanizma hareketi antik çağ Yunan felsefesindeki "insan" düşüncesine eğilmiş, eski Yunan ve Latin kültür ürünlerinin ortaya çıkarılmasına çalışmıştır.

XIV. yüzyıla dek Yunan ve Latin dilinde yazılmış yapıtlar kiliselerde incelenir ve Hıristiyan düşüncesine göre değeniendirilirdi. Hümanizma hareketinin "her şeyin ölçüsü insandır" diyen Yunan düşüncesine eğilmesi, ortaçağın karanlık ve baskıcı havasında kendi varlığını yi-tirme yoluna girmiş "insan"ı, varlığına ilişkin düşünmeye ve yeni değerlendirmeler yapmaya zorlamıştır.

Hümanizmayla birlikte italya ve Avrupa’da, yeni bir insan tipi ortaya çıktı. Yeni insan, dinsel düşüncenin etkisi dışında, duygu ve düşünce alanlarında bağımsız bir kişiydi. Yeni insanın kendine özgü duygu, düşünce, davranış ve yaşayış biçimi vardı. Mutluluğu bağımsız oluşundan kaynaklanıyordu. Dünya vatandaşıydı bu yeni insan. Hümanizma geleneği için de yer alan XVI. yüzyılın ünlü denemeci ve ahlakçısı Mon-taigne’in sözleri hümanizma hareketi özetler.

"Her şeyden önce ben kendimi araştırıyorum, Benim fiziğim de metafiziğim de bu…". Bu niteliğiyle, hümanizma ortaçağın kilise iktidarının karşısında yer alır. Rönesansla başlayan yeni dönemde italya toplumsal ve siyasal açıdan dengeli bir durumdaydı. Bu çekişmesiz dönemde sanatçıyı ve düşünürü korumak isteyen soylular italya’nın büyük kentlerinde, sanatçı ve düşünürleri kendi çevrelerinde topladılar.

Bu nedenle XV. yüzyıl, italya’da hümanizma hareketinin altın çağı olmuştur, italyan bilginleri Bizans’a giderek eski elyazmalarını topladılar. Bizanslı bilgin ve sanatçılar da italya’ya, Venedik ve Floransa’ya- geldiler. Hümanizma hareketiyle birlikte doğa yoğun bir biçimde incelendi, bilimsel gözlem ve deneyler yapılmaya başlandı. Bu bağlamda hümanizma, hareketi aydınlığın, eğitilmiş inancın, doğanın ve insan varlığının araştırılmasının simgesiydi.

YORUMLAR

 1. Anonim dedi ki:

  çok uzunmus gece yapmasıda çooook zor oldu

 2. kübra seher dedi ki:

  ççççççççççççççok uzun keşke daha kısa olsaydı iyi olurdu……….

 3. Anonim dedi ki:

  çok sağol var ol iyi idi

 4. Anonim dedi ki:

  THANK YOU