Hun Devleti Nedir

Hun Devleti Asya ve Avrupa’da devlet kuran Türk boyu. ilk Hun devleti I.ö. 220 yılında kurulan Büyük Hun imparatorluğudur. Dört yüzyıl yaşayan bu imparatorluğun büyük hakanları Teoman ile onun oğlu Mete’dir.

Oğuz Han da denilen Mete 10 209’da başa geçmiş 35 yıl süren hükümdarlığı sırasında Orta Asya’daki bütün Türk, Moğol, Tunguzları buyruğu altına toplamıştır. Büyük Hun Imparator-luğu’nun egemen olduğu topraklar Hazar Denizi’nden Büyük Ok-yanus’a. Kuzey Sibirya’dan Tibet’e kadar uzanıyordu. IS. 3. yüzyılda imparatorluk zayıflayarak parçalandı.

Büyük Hun imparatorluğu dağılmadan önce bazı Huni ar batıya göç ettiler. Bunların bir bölümü IS. 4. yüzyılda Hazar Denizi’nin kuzeyinde Ural ve Volga ırmakları arasında devlet kurdular. Hakanları Balamir Han’dı. Hunlar burada da durmadılar, daha batıya akın ettiler, Gotlarla birleşerek Bizans ve Roma üstüne yürüdüler. 5. yüzyılda kurulan Avrupa Hun Devleti’nin en büyük hükümdarı Attila’dır.

Attila dokuz yıl süren saltanatı sırasında Balkanlar, Galya ve Roma üstüne seferler düzenledi. Bizans Imparatorluğu’nu haraca bağladı. Attila’nın ansızın ölümüyle de imparatorluk dağıldı. İmparatorluğu kuran bir avuç Hun, birbirine düşen hükümdarlık varislerinin taht kavgası sonucunda parçalanıp yerli halklar arasına karıştılar ve bir daha devlet kuramadılar.

18 thoughts on “Hun Devleti Nedir

  1. Bence daha ayrıntılı bilgi olmalıydı.Kısa ve öz olmalıydı yani sanki tam anlatılamamış gibi ama önemli deqil.ellerinize sağlık kim yaptıysa işime yaradı ginede :)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.