İran Horasan Nedir

Horosan iran’da yönetim bölgesi. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Horasan, kuzeyde Türkmenistan SSC, doğuda Afganistan, güneyde Dest-i Kebir ve Dest-i Lût çölleriyle sınırlıdır. Nüfusu 4.441.000 (1984), merkezi Meşhed. Sert iklimli bir bozkır olan Horasan’da göçebe halkın geçim kaynakları büyük ölçüde hayvancılığa ve dokumacılığa dayanır.

Tarım ise ancak alüvyonlu dağ ovalarında yapılır. Tarımsal ürünlerin başında pamuk, tahıl, tütün ve safran gelir, öte yandan meyve ve sebzecilik de önemli gelir kaynaklarıdır.

Coğrafi konumu gereği önasya’nın oldukça hareketli bir bölgesi olan Horasan Büyük iskender tarafından fethedildikten sonra önce Partlar’m egemenliğine girdi. 646’da Halife Osman döneminde Arap topraklarına katıldıysa da Tahiriler, Safeviler, Samaniler dönemlerinde bağımsız olarak yönetildi. Ardından Gazneliler’in, Selçukluların ve Harizmler’in egemenliği altına girdi.

1220’de Moğol imparatoru Cengiz Han ve Timur’un işgaline uğradı. Safevi hükümdarı Nadir Şah’ın ölümünden sonra Afganlar’ın eline geçti. Bugünkü sınırıysa 1881’de belirlendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.