Homeros Nedir

Homeros (MÖ Vm yy). Eskiçağ Yunan şair. Eserleri günümüze dek ulaşan ilk büyük destan şairidir. İzmir’de doğduğu, kent kent dolaşarak şiir okuyan gezgin bir şair olduğu sanılır, llyada ve Odysseia destanları MÖ VII yy’da tüm Yunanistan’da tanınıyor, şenliklerde destanlarından bölümler okunuyor ve eğitim kitabı olarak kullanılıyordu.

Eskiçağda İskenderiyeli, Bergamalı ve Bizanslı bilginler tarafından araştırılan Home-ros, Orta Çağ’da unutulduktan sonra Rönesans’la birlikte yeniden tartışma konusu oldu; adı ve eserleri üstüne yapılan araştırmalar günümüze dek süregeldi. Homeros’la ilgili tartışmalar başlıca iki noktada toplanır.

Birincisi, destanların bugün okuduğumuz biçimde mi tasarlanıp yazıldığı yoksa halk ağzından Homeros tarafından mı derlenip yaratıldığıdır, ikinci tartışma konusu ise llyada ve Odys-seia’nin aynı şairin eseri olup olmadığıdır.

Homeros’un llyada ve Odysseia destanları, zayıflık ve yücelikleriyle inşam ele alan evrensel içeriği, şairin kurduğu sağlam yapısı ve epik anlatımıyla, dünya edebiyatınm ilk ürünleri olmalarının yanısıra en büyük eserleri de sayılır. Türkçe’ye Azra Erhat ve A. Kadir tarafından başarılı bir biçimde çevrildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.