Hollywood Nedir

29.11.2019
1.430
Hollywood Nedir

Hollywood ABD’nin Los Angeles kentinde sinema endüstrisinin kurulu olduğu semt. 1912’de New York’taki sinema tröstü ile bağımsız yapımcılar arasındaki savaşımın sonucu, New York’dan ayrılan bağımsızlar tarafından kuruldu. Çevre ve doğa koşullarının elverişliliği sonucu giderek tüm yapımcılar stüdyolarını buraya taşıdılar. Kırk yıl boyunca Hol-lywood, dünya sinemasının merkezi oladu.

1950’lerde doğal dekorlara yönelimin artması ve pahalı tarihsel filmlerin, gerçek yerlerinde çekilmeye başlanmasıyla stüdyolara gereksinim de gitgide azaldı. Büyük şirketlerin Hollwood’daki yerlerine TV yapımcıları yerleştiler. Hollywood eski görünümünü yitirdi. Üni-versal stüdyoları, film hileleri-14.030.000, Başkent Amster-dam. Doğal ortam Engin kuzey Avrupa Ovası’nın batı ucunda yer alan Hollanda genelde düz bir ülkedir. Yalnız güneydoğuda bazı •yükseltilere rastlanır (Limburg 322 m.). Hollanda’daki tek kayalık bölge burasıdır.

Avrupanm önemli ırmaklarından Ren, Meuse ve Escaut bu ülkede denize dökülür. Ova kesimindeki tek engebe bu ırmakların kıyılarında ve denizin kenarında yükselen setlerdir. Gerçekten de ülkenin yarıya yakını deniz düzeyinden aşağıdadır ve bu alanlar denizden ve bataklıklardan kurutularak kazanılmıştır. Polder adı verilen bu topraklar, ortaçağdan başlayarak Zuiderzee gibi ta-sarılarsa son yıllarda gerçekleştirilmiştir. Bu topraklarda okyanus ikilimi egemen olduğu için yağışlar buharlaşmadan fazladır.

Arazinin deniz düzeyinden aşağıda olması su akışını olanak-sızlaştırdığından artıp biriken suların zaman zaman denize pompalanması gerekmektedir. Nüfus, Hollanda dünyada nüfus yoğunluğu en büyük olan ülkedir (km2 başına 346 kişi). Nüfus güneydoğuda az olduğundan çoğunluk batıda Ren ile Utrecht ve Amsterdam arasındaki dar bir alanda toplanmıştır. Bu kesimde km2, başına 1.000 kişi düşer. Doğum oranının düşük olması nedeniyle (binde 14) nüfus artışı azdır. Nüfusu 200.000’in üstünde olan kentlerin sayısı onbeşe yakındır. Büyük kentlerden Rot-terdam’ın nüfusu 1 milyonun üstünde, Amsterdam’mki ise 1 milyona yakındır.

Ekonomi, Küçük bir ülke olmasına karşın Hollanda dünya ekonomisinde önemli bir rol oynar. Ülkede toplu ve yoğun tarım sistemi uygulandığı ve çok gübre kullanıldığı için oldukça yüksek verim alınmaktadır. Yetiştirilen başlıca ürünler: Buğday, patates, şeker pancarıdır. Çiçek, meyve ve sebze üretimi de önemlidir. Her mevsimde yeşil çayırlarda çok sayıda sığır üretilmekte ve bol süt alınmaktadır (5 milyon sığır, 11 milyon ton süt).

Peynir ve tenin halka gösterildiği büyük bir sergi alam oldu. Böylece uzun yıllar sözcük olarak ABD sineması yerine kullanılan Holly-wood, maddesel yapı olarak dağıldı. ABD sineması ise daha çok küçük ve orta büyüklükte yapımevlerinin filmleriyle temsil edilir oldu. Hollywood sözcüğü sinema dilinde, teknik ustalık, olayların belirli düğümlerin çözülerek gelişmesi ve mutlu sona ulaşmasını belirten bir üslup olarak da kullanıldı.

YORUMLAR

  1. Zeynep dedi ki:

    Teşekkürler.