III Abdurrahman Nedir

 

ABDURRAHMAN «III», Endülüs Emevi devletinin sekizinci ve en güçlü hükümdarıdır (892-961). Yirmi yaşında bağa geçtiği zaman (912) ülke karışıklık içinde idi. önce, ayaklanmaları bastırdı. Hıristiyanlar, kuzeyden saldırıya geçerek Müslümanların bulundukları yerleri yağma ettiler ve yıkıp yaktılar. III. Abdurrahman, Leon kralı ile Nevar prensini yenilgiye uğrattı.

Uzun süren savaşlardan sonra sınırlarını güven altına aldı. Kuzey Afrika’da Fatimîlerin saldırısına uğrayan İdrisîlere yardım etti. Ülkenin imarına çalıştı. Kurtuba’ya yatar» bit yerde MsdLıet-üz Zehra adıyla yeni bir şehir kurdu. Burada bahçeler, evler, çok büyük saraylar yaptırdı. Eğitim ve öğretime önem verdi. Tarımı geliştirdi; kanallar açtırdı. Ticaret filosu meydana getirdi. 929’da halife unvanını aldı. Zamanı. Endülüs Müslümanları için parlak bir uygarlık dönemi oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.