Adolf Hitler Nedir

Adolf Hitler (1889-1945), Alman Nasyonal-Sosyalist siyaset adamı. Avusturya asıllıdır. 1900-1905 yıllarında Linz’de ortaöğrenim gördü. Avusturya -Macaristan imparatorluğunda gümrük memuru olan babasının ölümü üzerine Viyana’ya gitti. Viyana Güzel Sanatlar Akademi-si’nin resim bölümüne giremedi. 1911’de posta kartları satmaya ve kaldığı hayır kurumundaki serserilerle düşüp kalkmaya başladı.

Yahudilere ilişkin önyargılarım burada edindi. 1912′-de Münih’e geçerek badanacılık, dekoratörlük gibi geçici işlerde çalıştı. I. Dünya Savaşı patlak verince 1914’te Bavyera ordusuna gönüllü yazıldı. Onbaşı rütbesiyle ve haberci olarak savaşa katıldı. 1916’da bacağından yaralandı. 1918’de ise gazla zehirlendi. iki kez Demirhaç nişanıyla ödüllendirildi.

1919’da, sonradan Alman Nasyonalt Sosyalist işçi Partisi (NSAİP) adını alacak aşırı milliyetçi bir gruba katıldı. Açık hava toplantı-larmdaki konuşmaları, parti dergisindeki yazıları ve siyasal tut-kularıyla dikkat çekti. Parti içinde hızla yükselen Hitler, NSAlP başkanlığına geldi (Temmuz 1921). S A diye bilinen Fırtına Birliği’ni (Sturmabteilun-gen) kurdu. Bu yarı-askeri örgütüyle Münih Birahane Darbesi’ni düzenledi (Kasım 1923). Olay üzerine NSAlP kapatıldı. Hitler ise hapse atıldı. 9 ay kaldığı tutukevinde Mein Kampf (kavgam) adlı kitabı yazdı. 1929’a dek partiyi yeniden örgütlemeye

çalıştı ve SS Güvenlik örgütünü (Schutzstaffein) kurdu. 1929’da Almanya’nın savaş tazminatı ödemesine karşı Alman Ulusal Halk Partisi’yle işbirliği yaptı ve bu kampanya boyunca kamuoyunda adını yaygmlaştırdı. Yine 1929 ekonomik bunalımının yolaçtığı işsizlik ve enflasyondan yararlanarak, NSAlP’-i ikinci büyük parti durumuna getirdi. Başkan Hindenburg’un muhafazakârlarla koalisyon önerisini reddetti.

1932’de Alman yurttaşı oldu ve Hindenburg’a karşı katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimini yitirdi, ama beklenmedik ölçüde oy aldı. Krupp gibi büyük sermayedarların ve tekellerin maddi desteğiyle Nazi Partisi hızla güçlendi. Ocak 1933′-de başbakanlığa atandı. Reich-stag yangınını çıkartarak (27 Şubat), SA aracılığıyla yoğun ve kanlı bir terör başlattı. Bu koşullarda yapılan 5 Mart seçimlerinde üstünlük sağladı. Parla-mento’dan olağanüstü yetkiler alıp muhafazakarları hükümetten uzaklaştırdı.

NSAlP dışındaki tüm siyasal partiler yasaklandı. Bu arada daha çok antikapitalist demagojilerle kandırılmış yoksul kesimlerden gelen "insanlardan oluşan SA birlikleri dağıtıldı. Siyasal muhalifler ortadan kaldırıldı. Hindenburg’un ölümü üzerine, % 88 oy alarak devlet başkanı seçildi (Ağustas 1934). Şansölyeliğin yanısıra Reichs-führer sanını da aldı. Üçüncü Reich diye anılan Nazi Alman-yasmın, ırkçı, militarist, anti-komünist ve yayılmacı politi-kasını biçimlendirmeye koyuldu.

Tüm sendikalar, demokratik kuruluşlar dağıtılarak Naziler’e bağlı mesleki birlikler kuruldu. Kilise de siyasal otoriteye bağlandı. Hızlı bir silahlanma başlatılarak, Versailles Antlaşması etkisizleştirildi. Koruma Kıtaları (Schutzstaffel – SS) ve Gizli Devlet Polisi (Gestapo) kuruldu. Hitler, 1933’ten başlayarak Yahudi kırımını resmen politika haline getirdi. Faşist Mus-solini’yle kurduğu bağlaşıklığa Japonya’yı da kattı, ispanya’da iç savaş boyunca ve sonrasında faşist Franco’yu destekledi. Almanca konuşanları tek devlet içinde birleştirmek ve Alman ırkının üstünlüğünü sağlamak sözleriyle tekelci sermayenin istediği yayılma politikasını başlattı: Avusturya’yı (13 Mart1938), Çekoslovakya’yı (15 Mart 1939), Polonya’yı (1 Eylül

1939) işgal etti. Böylece II. Dünya Savaşı başladı. Nazi Alman orduları Danimarka, isveç, Norveç, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’u alıp, Paris’e girdi (22 Haziran 1940). italya’yla birlikte Romanya’yı, Yunanistan’ı ve öbür Balkan ülkeleriyle Kuzey Afrika’yı istila etti.

’22 Haziran 1941’de ise SSCB’ye saldırdı. Ancak, Stalingrad bozgunu (2 Şubat 1943) ve işgal altındaki ülkelerde güçlenen anti-faşist direniş, Hitler’in ve bağlaşıklarının gerilemesine yol açtı. Sovyet, Amerikan ve ingiliz ordularının bağlaşık gücünün başarıları karşısında Nazi Al-manyası yenildi. Hitler ise evinin mahzeninde intihar etti (39 Nisan 1945)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.