Hint Avrupa Dil Ailesi Nedir

Hint Avrupa Dilleri Asya’nın kimi bölgelerinde ve hemen hemen tüm Avrupa’da konuşulan zengin ve yaşayan bir dil ailesi. 

Doğu grubunda şunlar vardır:

1-Hint-Iran Dili (Hindu-Urdu, Paha-ri, Pencabi, Sindhi, Gucarati, Bengali, Sinhalese, Kaşmir, Ro-mani -Çingenece-Farsça, Kürtçe, Ösetçe, Poşta – Afgancı – Saka, Pehlevi, Tajikçe, Buluci vb);
2-Trakya -Ilirya Dili (ölü dil olan Frigce, Trakça, Illirya dili vb); Ermenice (Grabor – Klasik Ermenice, Askarobar – Çağdaş Ermenice); Arnavutça (Gheg, Toskça);
3- Baltık – Slav Dili (Letçe, Rusça, Çekçe, Lehçe, Slovakça, Sırp – Hırvat dilleri).

Batı grubunda yer alan diller ise şunlardır:

1- Yunanca (eski Yunan dilleri, çağdaş Yunanca); 
2-Italik (Oska – Umbrian, Latince, romans, Fransızca, ispanyolca, Portekizce); 
3- Kelt Dili (Breton Galce, Irlandaca, Gaidel dilleri); 
4- Germen Dili (Gotça, isveççe, izlandaca, Danca, Almanca, Frankça, Flemenkçe, Afrikaans, ingilizce, Frisçe vb.) Hint-Avnıpa dilleri çekimli (kökenli) dillerdir. Tuna – Ural bölgesindeki Rus steplerinin bu dillerin anayurdu olduğunu öne süren bir görüşe karşılık, aralarındaki benzerliğin tek dilden değil, ortak kültür koşullarından kaynaklandığını öne sürenler de vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.