Hinduluk Nedir

04.12.2019
691
Hinduluk Nedir

Hinduluk dar anlamda, geç dönem Brahmancılığma, geniş anlamda, Hindistan’da gelişen dinsel’ve felsefi düşünce sistemlerine verilen addır. Hindistan’da din, sanat ve felsefe ayrışmasız bir bütün olarak gelişmiştir.

Hint felsefesinin, felsefe tarihi içindeki yeri klasik ilk çağ kapsamında ele alınır. Dünya’nın en esaki kültürlerinden biri olan Hint kültürü, dinsel metafizik niteliği çok yoğun olan ürünler ortaya koymuştur. Dinsel metafizik öğeler Hıristiyanlık ve Musevilikten çok önce Hint felsefesinde yer almıştır. Hinduluk-ta Veda adı verilen yazılar temel dinsel kaynaktır ve etkileri Hint felsefesinin bütün aşamalarında görülür.

Veda yazıtları Samhita-lar (divanlar), Brahmanalar (Brahma açıklamaları), Aranya-kalar (orman metinleri) ve Upa-nisadlar (yorumlar)dan oluşmuştur. Vedalar Rig Veda, Sama Veda, Yacur Veda ve Atharva Veda adlı dört kitapta toplanmıştır.

Kitaplarda iki ana eksen bilgi ve harekettir. I.Ö. V. yüzyılda derlendiği sanılan Rig Veda dinsel törenlerde söylenmesi gereken ilahilerden ve çalışma yöntemlerinden Sözeder. Sama Veda, dinsel düşüncenin en önemli yanı olan Tanrı bilgisini işler. Bu bölümlere Upanisadlar denilir. Upanisad "bir öğreticinin dizinin dibinde" anlamını taşır. Bir başka anlamı da gizli öğretilerin yorumlanmasıdır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.