Heykel Nedir

27.11.2019
784
Heykel Nedir

Heykel taş, tahta, maden, kil alçı gibi maddelerden yontularak, kalıba dökülerek ya da ucu uca, yan yana eklenerek yapılan sanat eseri. Bu tür eserleri yapmaya, böyle üç boyutlu biçimler yaratmaya heykelcilik denir.

Kabartmalar bir yüzeye yapışık olmakla birlikte gene de üç boyutludur ve heykelcinin işidir, ilk heykellerin zamanımızdan binlerce yıl önce yapıldığı yer altından çıkan kalıntılardan anlaşılmaktadır. Ancak asıl heykelcilik lö 4. binyılda Mısır ve Mezopotamya’da önemli gelişme göstermeye başladı. Mısır’da insan vücutlu hayvan başlı tanrı heykellerinden başka firavunların heykelleri de yapıldı.

Bütün eskiçağ uluslarında (Mısır, Hitit, Sümer, Asur, Yunan, Çin, Hint, vb.) bu sanatın mükemmel örneklerine rastlanır. Heykelcilik sanatı Eski Yunan’da doruğuna ulaştı, insan biçimindeki tanrı heykellerinin yanısıra .devlet ve sanat adamlarının büstleri de, her birinin kendi kişiliğini yansıtacak biçimde yaratıldı. Yunanlılardan sonra Romalılar da aynı sanatı sürdürdüler. Ancak heykelcilik ortaçağda geriledi, islam ülkelerinde, eskiden heykelciliğin yaygın olduğu ve daha sonra islam egemenliğine giren yerlerde yasaklandı.

Rönesans’la birlikte heykelcilik yeniden canlandı. Başta italya ve Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinde resim sanatıyla yarışan bir heykelcilik ortaya çıktı. Bu sanatın büyük ustalarından Michelangelo, Donatello ölümsüz heykelle/ yarattılar. 20. yüzyıla kadar genellikle klasik bir biçimde devam eden heykel sanatı, bu yüzyılda resimle birlikte soyut akımlardan etkilendi (kübizm, fütürizm, nonfigüratif heykelcilik). Heykelcilik giderek yalnız hacmi" tasvir etmekten çıktığı gibi, modern sanayiden ve gereçlerden yararlanmaya yöneldi. Bununla birlikte klasik heykelcilik her zaman olduğu gibi günümüzde de geçerliliğini ve önemini korumaktadır.

YORUMLAR

  1. simge kısar dedi ki:

    heykel sanatı çok eskilere dayanmaktadır