Abaka Han Nedir

ABAKA HAN. İran’da kurulmuş olan İlhanlılar devletinin ikinci hükümdarıdır (1234-1282). Bu devletin kurucusu olan Hıslagu Hanın oğludur. Babası ile birlikte Bağdat’ın alınmasında bulundu. Hulâgu Hanın ölümü üzerine hükümdar oldu (1265).

Doğu Roma imparatorunun kızı Mariâ ile evlendi. Memlükle- re karşı Avrupa’daki Hıristiyan devletlerle anlaşmaya çalıştı. Fakat, Meni- löklerle yaptığı savaşta yenilgiye uğradı. Ülkesinde vergileri azalttı. İslâm dininin Moğollar arasında yayılmaması için Cengiz yasasının eksiksiz olarak uygulanmasına önem verdi. İçkiye düşkünlüğü yüzünden öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.