Abaza Hasan Paşa Nedir

03.12.2019
627
Abaza Hasan Paşa Nedir

ABAZA HASAN PAŞA, devlete karşı ayaklanan bir Osmanlı veziridir (öl. 1658). İsparta sancakbeyi mütesellimi iken Anadolu’da eşkiyalık yapan Hay- daroğlunu, bir baskınla yakalayarak adamlarıyla birlikte İstanbul’a gönderdi. Bu başarısına karşılık kendisine (iç yıl için Yeni-il Türkmen ağalığı verildi. Bir yıl sonra ocak ağalarının karşı çıkması üzerine Türkmen ağalığı elinden alındı.

Daha süresinin dolmasına iki yıl vardı. İstanbul’a giderek büyükve- zlrden kendisine yapılan haksızlığın giderilmesini istedi. Fakat, bir sonuç sağlayamadı. Yanına topladığı adamlarla ayaklandı ve soygunculuğa başladı <16M). Üzerine gönderilen Sivas valisi îbşlr Paşa» onunla birlik oldu. Abaza Hasan . vp,i Karaman beylerbeyi Katırcı- oğluı.o Aksaray yakınlarında bozguna uğrattı. Eskişehir dolaylarını yönetimi ."•tına aldı. İstanbul’dan gönderilen Boynu eğri Mehmet Paşa, anlaşmazlığı giderdi. Abaza Hasan Ağa ayaklanmadan vazgeçti. Kendisine yeniden Türkmen ağalığı verildi.

Aba2» Hasan Ağa, büyükvezir olan koruyucusu İbşir Paşanın çağrısı üzerine İstanbul’a geldi. Kuvvetlerinin başında Üsküdar’da kaldı. İbşir Paşanın öldürülmesi üzerine, onun öcünü almak için Anadolu’ya çekildi. Çok kimseyi öldürdü, soygunculuk yaptı. Büyükvezir olan Boynueğri Mehmet Paşa, onu vezirlikle Diyarbakır valiliğine atadı. Oradan da Halep valiliğine gönderdi (1657).

Büyükvezirliğe getirilen Köprülü Mehmet Paşanın Anadolu’yu eşkiyalardan temizlemeye başlaması üzerine, öldürüleceğinden korkan Abaza Hasan Paşa, öteki valilerle birlikte yeniden ayaklandı. Kuvvetleriyle Bursa önlerine kadar ilerledi. Üzerine gönderilen Murtaza Paşayı yenilgiye uğrattı. Kış gelince Antep’e çekildi. Murtaza Paşanın hilesine inanarak Halep’e gitti. Orada otun adamıyla birlikte öldürüldü.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.