Haritacılık Nedir

27.11.2019
2.962
Haritacılık Nedir

Haritacılık Yeryüzünün, ya da yeryüzünün bir bölümünün belli bir orana göre küçültülerek bir düzlem üzerine (coğrafya haritaları) ya da küresel bir yüzey üzerine (küre) çizilmesiyle ilgili çalışmaları yönlendiren bilim dalına haritacılık denilir. Ancak bu tanımı açığa kavuşturmak gerekir. Her şeyden önce, çizimler kolayca anlaşılır olmalıdır.

Dağ, göl, nehir gibi coğrafi öğelerle kent, yol, demiryolu, kanal vb. gibi insan eliyle yapılmış öğeler, uluslararası haritacılıkta üzerinde uzla-şılmış simgelerle belirtilmelidir. Ayrıca her coğrafi öğenin yanında adı yazılı olmalıdır. 

Her zaman olmasa bile genel olarak bu simgelerin, biçimleri ve renkleri temsil ettikleri öğeleri belirtir, örneğin, kaynağından çıkıp döküldüğü yere doğru yak-laştıkça genişleyen bir nehir mavi ya da siyah bir çizgi ya da şerit halinde gösterilir. Bir kent, planına göre çok basit bir şemayla da ya da büyüklüğü önem derecesine göre değişen bir daireyle gösterilir. Deniz ve göller derinliklerine göre az ya da çok koyu maviyle belirtilir.

Ovalar bulundukları boylamlara göre yeşilin değişik tonlarıyla gösterilir. Dağlar kahverengiyle belirtilir. Yamaçları belirtmek için kesik çizgi ya da gölgeler kullanılır.önemli bir nokta da çizilen haritanın kullanışlı olmasıdır. Bir harita canlandırdığı yeryüzü bölgesine oranla son derece küçüktür. Bu bakımdan duvar haritaları kürelerden (Dünyanın bir küre üzerinde canlandırıldığı haritalar) daha üstündürler.

Tek sakıncaları daha fazla yer kaplamalarıdır. Örneğin çapı bir metre olan bir küre, bir metre eninde ve yaklaşık üç metre boyunda bir Dünya haritasına denktir. Kürede , bir bakışta Dünya yüzeyinin ancak bir bölümü görülür. Dünya haritasında ise bir bakışta Dünya’nm tüm yüzeyi görülür.

YORUMLAR

  1. tuba dedi ki:

    çok çok güzel tşk