Hammurabi Nedir

Hamburabi Babil kralı, ilk Babil (Amorite) hanedanının altıncı ve en büyük hükümdarı. MÖ XVIII. yy’da yaşadığı kabul edilir. Tarihçiler MÖ 1856-1662 yılları arasında değişen tarihler öne sürer. MÖ 1792-1750 arasında 42 yıl egemenlik sürdüğü sanılıyor.

Eski Yakındoğu tarihinin en önemli hükümdarlarından biridir. Uruk ve Isin’i, Aşağı Babil’deki Larsa krallığını, Mari hanedanım, Suriye’yi kaplayan geniş bir impatorluk kurdu. Egemenliği altına aldığı Babil, Asur, Sümer, Amorite kavimlerinden tek bir topluluk oluşturmayı denedi. Dil, kültür, yönetim ve hukuk birliği sağlamak ve devlet düzenini korumak amacıyla yasalar yaptı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.