Joseph von Hammer-Purgstall Nedir

Joseph von Hammer-Purgstall (1774-1856), A-vusturyalı diplomat ve tarihçi. Viyana Doğu Dilleri Akademi-si’ni bitirdi (1796). 1799’da Papa temsilcisinin çevirmeni olarak istanbul’a geldi.

Sonra askersel çalışmalar için gittiği Mısır’da çok sayıda yazma eser ve hiyeroglif toplayarak bunları Avusturya imparatorluk Kütüp-hanesi’ne götürdü. 1847’de kurulan Viyana Bilimler Akademi-si’nin ilk başkanı oldu. islâm ve Türk tarihi üzerinde yaptığı çalışmalarda tanındı.

Joseph von Hammer-Purgstall  Başlıca eserleri: Enzyklopadische Ubersicht der Wissenchaften des Orients (Doğu Bilimlerine Ansiklopedik Bakış, 1804); Die Staatsverfas-sung und Staatsverwaltung des Osmanischen Reiches (Osmanlı imparatorluğunda Devlet Örgütü ve Yönetimi, 1818-1816); Ges-chichte des Osmanischen Reiches (Osmanlı imparatorluğu Tarihi, 1827-1832); Geschichte der Osmanischen Dichtkunst (Osmanlı Şiir Sanatı Tarihi, 1836-1838).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.