Halk Oyunlarımız Nedir

27.11.2019
889
Halk Oyunlarımız Nedir

Halk Oyunlarımız bir ülkedeki değişik yörelerin ve etnik toplulukların kültürünü yansıtan danslar. Giysiler, figürler, müzikle değişen ritmlerle genel olarak bir öykü anlatılır. Bu amaçla kimi zaman elde bıçak, kaşık, orak, mum vb taşınır. Yaratılış, balık tutma, ekin biçme, fırtınalı denizde yolculuk, düğün, dinsel kutlama, savaş gibi konular oyunlarla canlandırılır.

Halk oyunlarının hemen hemen tümündeki ana tema üretim içindeki insamn doğa güçleriyle savaşımıdır. Türkiye’nin çeşitli yörelerinde çok zengin halk oyunları vardır.

Törelere göre değişen halk oyunlarımız çoğunlukla şu biçimde sınıflandırılır:

1-Bar, Artvin, Erzurum, Erzincan ve Kars bölgesindeki toplu biçimde oynanan danslardır. Çoğunlukla kız ve erkekler ayrı ayrı oynar. Dizi biçimde durulur, el ele verilir ya da omuzlardan tutulur. Oyunlar giderek çabuk-laşan çevik hareketlerle sürer. Kimi zaman bir iki kişinin oynadığı danslar da vardır. Erkek oyunculara dadaş denir.

2- Halay; Orta ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki halk danslarıdır, düz bir dizi biçiminde durulur ve disiplinle oynanır. Halay Başı ve son oyuncu elinde mendil tutar. El tutuşma oyundan oyuna farklılaşır.

3- Horon; Karadeniz yöresinde, kemençe eşliğinde oynanan çok hareketli oyunlardır. Uşak diye anılan oyuncular, dizi biçiminde durur el ele tutuşur.

4- Karşılama; Trakya ve Marmara bölgesinde oynanır. Çiftler karşı karşıya geçerek danseder. Oyuncular el ele tutuşmaz ve kimi zaman çember olurlar.

5- Zeybek; İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Balıkesir’de oynanan ve heybetli görünüşü olan oyunlar tek ya da toplu halde oynanır. Teklerden oluşan topluluklar çember biçiminde düzenlenir. Erkek oyunculara Efe denir. Bunlar dışında Kaşık Oyunu, Çiftetelli, Mengü, Yallı, Horo gibi adlar altında sınıflandırılan Anadolu ve Trakya halkdansları da vardır.

YORUMLAR

  1. sremi dedi ki:

    naber

  2. emre dedi ki:

    vay kısa ama yazması zor