Habsburg Hanedanı Nedir

26.11.2019
936
Habsburg Hanedanı Nedir

Habsburg Hanedanı Avusturya’ya uzun yıllar (1278-1918) egemen olan Alsajj kökenli hanedan. Habsburg’larm adı Aargau’daki Habichtsburg şatosundan gelir. Hanedanlar arası evlilikler yoluyla da Avrupa’nın bir çok ülkesinde egemen olan Habsburglar, ilk kez, I. Rudolf zamanında Kutsal Roma Germen İmparatorluğu’na katıldılar (1273).

Ardından Avusturya’yı, Steiermark’ı, Krain’i ele geçirdiler ve Avusturya’da kökleş-tiler. Habsburg hanedanının egemenlik alanını genişletmesinde rol oynayan ilk büyük evlilik olayı 1477 yılında Maximil-lian’ın Bourgogne düklüğünden Marie ile evlenmesidir. Böylece Hollanda ve Felemenk elde edildi. Güzel Philipp’in 1496’da Ar-agon kralı ile Castilla kraliçesinin kızı Juanne ile evlenmesi ise, Castilla ve Aragon’u Habsburglara kazandırdı. 1

521′-de I. Ferdinand, Bohemya ve Macaristan kralı V. Laszlo’nun kızı Anna Japellon ile evlenerek buralara da egemen oldu. Carlos V. döneminde ispanya ile Avusturya tek çatı altında birleşti. Ancak daha sonra bölündü ve İspanya Habsburgları XV1-XVII. yy arasında Avrupa’nın en güçlü devletleri arasında yer aldılar.

Avusturya dukalıkları, Bohemya ve Macaristan Maximillian’ın egemenliğinde kaldı. Hanedanın, Viyana Habsburgları denen 11. Maximillian kolu 1700 yılında II. Philipp kolunun çökmesi ile Hollanda, Milano, Napoli ve Sicilya’ya yeniden sahip oldu. imparator Leopold 1703 ve 1713’de yaptığı düzenlemelerle’ miras yoluyla bölünmeleri bir ölçüde önledi.

Hanedan, Arşi-düşes Maria Theresia’nm 111. François ile evlenmesiyle Habsburg – Lorraine hanedanı adını aldı. II. Franz l.’804’dc Avusturya Impatoru sanını aldı; 1867’den sonra ise Franz Joseph, Macarların baskısıyla Avusturya Impatoru ve Macaristan ve Bohemya Kralı sanını alıyordu. Habs-burglarm egemenliği İtalya’da 1859’da; Almanya’da ise 1866 yıllarında sona erdi. I. Dünya Savaşından sonra mutlak monarşilerle birlikte tarihe karışan Habsburg hanedanının son hükümdarı I. Karl’ın egemenliği de Kasım 1918 tarihinde son buldu.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.