Abdullah Bin Zübeyr Nedir

Halife Osman tarafından Kur’an’ın derlenmesi ve çoğaltılması için görev verilen bilginler arasında yer aldı. Osman’ın şehit edilmesi sırasında onu korudu. Cemel vakasında (Deve olayı) Ayşe’nin yaya kuvvetlerine komuta, etti. Yezit’in halifeliğine Hüseyin ile birlikte karşı çıktı. Üzerine gönderilen kuvveti yenilgiye uğrattı. Yezit’e karşı yalnız kalmak için Hüseyin’i, çağrıldığı Kûfe’ye gitmek için kışkırttı. Hüseyin’ in Kerbela’da şehit edilmesi üzerine Mekke’de halifeliğini ilân etti. Hicaz halkı da halifeliğini tanıdı. Yezit, Abdullah bin Zübeyr’e karşı ordular gönderdi. Mekke kuşatıldı. Yezit’in ölmesi (683) üzerine kuşatma kaldırıldı. Abdullah bin Zübeyr güç durumdan kurtuldu.

Bundan sonra İrak, Orta Arabistan, Suriye’nin bir bölümü ona katıldı Abdullah bin Zübeyr, Mekke’nin kuşatılması sırasında yakılan Kabe’yi yeniden yaptırdı. Haricîleri sıkıştırdı. Ab dullah bin Zübeyr’in güçlü durumu uzun sürmedi. Emevîlerin halifesi Abdülme- lik’e karşı başarı sağlayamadı. Kar deşi Musab, İrak’ta Abdülmelik’in ordusuna yenildi ve öldü. Abdullah bin Zübeyr’e yalnız Mekke çevresi bağlı kaldı. Abdülmelik ünlü komutanlardan Haccac’ı, Abdullah bin Zübeyr üzerine gönderdi, Haccac, Mekke’yi kuşattı (692). Buraya mancınıklarla taşlar attırdı. Kuşatma altı buçuk ay sürdü. Abdullah bin Zübeyr, sonuna kadar cesaretle savaş ti. Şehirden çıkışı sırasında öldürüldü Cesedi darağacına asıldı ve günlerce burada bırakıldı. Çok dindardı. Günlerini namaz kılmak ve oruç tutmakla geçirirdi. Birçok hadis rivayet etmiştir. Şiir . leri de vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.