Güney Afrika Cumhuriyeti Nedir

Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika’nın güneyinde devlet. Yüzölçümü 1.133.800 km2 nüfusu 23.800.000 (1978), Güney Afrika Cumhuriyeti  başkenti Kap (yasama) ve Pretoria’dır (yönetim).

Güney Afrika Cumhuriyeti  Doğal Ortam: Güney Afrika’nın yüzey şekilleri genel olarak düzlük ve alçaktır. Ülkenin yalnız doğusu ve güneyinin bir bölümü dağlıktır. Kuzey ve batıda Kalahari Çölü uzanır. Ülkenin en büyük ırmağı Orange’dir. Batı bölgesinin savanlarla kaplı olmasına karşın doğu kesimi çok yağış aldığından bitki örtüsü daha zengindir. İklim genelde tropikal iklimdir. Yalnız güneydeki Kap Bölgesinde Akdeniz iklimi görülür.

Güney Afrika Cumhuriyeti  Nüfusu, ülkenin güney ve doğu bölgelerinde yoğundur. Güney Afrika halkını dört etnik gurup oluşturur. Beyazlar, Asyalılar, Melezler ve Zenciler. Yönetim vc ekonomik güç azınlıkta olmalarına karşın Beyazların elindedir. Günümüzde ırk ayırımı (Apartheid) Güney Afrika’da hala sürmektedir. Nüfusun % 70’ini oluşturan Zenciler, Beyazlar tarafından her türlü sosyal haklardan yoksun olarak tarım alanında çalıştırılmaktadır. Endüstri ve madenlerde ise Melezler çalışır. Güney Afrika kıtanın en gelişmiş ülkesidir. Ülkede 100. 000’in üzerinde birçok kent (Jo-hannesburg 1.433.000. Kap 1. 100.000, Durban 843.000, Pre-toria 562.000, Port Eli/.abeth 470.000 vb) vardır.

Güney Afrika Cumhuriyeti ekonomi zenginliği yeraltı kaynaklarına dayanır. Kimberly ve Pretoria’da elmas, Transvaal ve Nalhal’da kömür, demir, diğer bölgelerde krom, manganez, uranyum, pla-lın ve özellikle allın (dünya altın üretiminin yandan fazlası) çıkarılır. 2. Dünya Savaşından sonra Anglosakson sermayesinin yardımıyla endüstri büyük ölçüde gelişmiştir. Metalürji, tekstil, kimya ve gıda endüstrileri ileri düzeydedir.

Endüstri etkinlikleri Dıırban, Kap, Trans-vaal ve Port Elizabejh’te toplanmıştır. Bu kentler arasında yoğun bir ulaştırma ağı vardır. Tarım da ülke ekonomisinde önemli bir yer tutar. Yetiştirilen başlıca ürünler buğday, mısır, şekerkamışı, pamuk, tülün, turunçgiller vb.’dir. Hayvancılık iç bölgelerde ve batıda yoğundur, özellikle koyun yetiştiriciliği önemli bir yer tutar. Elde edilen yünün büyük bir bölümü dışarı satılır.

Son yıllarda Beyazların Zencilere tanımış olduğu bazı sosyal haklar yine de yetersiz olduğundan ülkedeki Zenci-Beyaz çatışmaları bülün şiddetiyle giinümü/.dc de sürmektedir.Namibya, Güney Afrika’ya bağlı iken 1968’dc Birleşmiş Millet-ler’in korunması altına girdi ve bir süre sonra bağımsızlığını kazandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.