Fren Sistemi Nedir

Fren bir makinenin, herhangi bir taşıtın hızını kesmeye ya da onu durdurmaya yarayan mekanizma. Frenin çalışması özellikle dönme hareketi yapan mekanik sistemlerde, mekanik sürtünme ile dönme hareketini yavaşlatmak ve durdurmak ilkesine dayanır.

Frenlerin en basit tipi bisiklette bulunan ve elle çalıştırılan mekanik frendir. Fren çubuklarına elle yapılan basınç mekanik olarak tekerlek jantlarına değecek olan lastik parçalarına iletilir. Basıncın az ya da çok olması, dönme hareketinin karşıt yönünde oluşan sürtünme kuvvetinin az ya da çok olmasını sağlar. Dört tekerlekli kara taşıtlarında, dört tekerleğe birden etki eden ve sürücünün ayağını basarak ku-manda ettiği bir fren düzeneği vardır.

Motorlu taşıtlarda kullanılan fren tipleri; tamburlu (ya da çeneli) frenler, diskli frenler, kapalı diskli frenler, dıştan diskli frenler. Yüksek hızlara erişen bugünün araçlarında çoğunlukla ön tekerlekler diskli, arka tekerleklere tamburlu frenler yerleştirilir. Otomobillerde üç tür fren düzeneği var. Ses ve elektromanyetik dalgalarda da frekans kullanılır ve titreşim hareketinin niteliğini belirtir.

Akustikte ses dalgalarının frekansı çok önemlidir. Her notanın belirli bir frekansı vardır. Elektromanyetik dalgalarda dalga boyu, dalga yayılım hızı ve frekans arasında şu bağıntı vardır: I = c. f; I, dalga boyu uzunluğunu; c, ışık hızını (300.000 km/sn); f, frekansı göstermektedir. Kent gereksinmesinde kullanılmak üzere üretilen alternatif elektrik akımının frekansı sabit tutulur.

Bu akımda kullanılacak elektrikli aygıtların motorları ya da düzenekleri bu frekansa ayarlanmıştır. Türkiye’de ve dünyanın bir çok ülkesinde kullanılan kent elektrik frekansı 50 dir: Kompresyon frenleri, mekanik fren (el freni), ayak freni (hidrolik fren). Motosikletlerde tamburlu fren sistemi kullanılır. Demiryolu araçlarında havası alınmış ya da sıkıştırılmış hava ile hareket edebilen silindirlere bağlı dökme demirden fren çarıklarının tekerlekler üzerinde bastırılmasıyla çalışan fren düzeneği kullanılır.

Aeorodinamik frenlerde, uçuş durumundaki uçakların hızını kesmek için uçağın kanatlarına ya da gövdesine yerleştirilen parçalar uçağın gidiş yönüne dik olacak biçimde kaldırılır; böylece oluşan büyük hava direnci hızın azalmasını sağlar. Elektrik motorları ile çalışan araçlarda frenleme, elektrik motoruna bağlanan türlü elektrik sistemleri ile sağlanır. Tramvay, troleybüs ve vinçlerde elektrik frenleri kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.