Farsça Nedir

Farsça  Hint – Avrupa dil ailesinin Hint – Iran dalından Iran (Pers) dili, eskiden Eski Farsça denilen bir imparatorluk dili de Avesta denilen bir din dilinden oluşuyordu. Eski Farsça’ya MÖ

VI. yy’dan kalma çivi yazılı belgelerde rastlanmaktadır. Zamanla doğuda Soğdça (Sogdian), batıda Pehlevice adı verilen iki ortak dil oluştu. Orta Farsça evresi çoğunlukla Pehlevice olarak adlandırılır (IÜ-VII. yy’lar arası).

VII. yy’da islamlığı benimseyen iranlıların diline Arapça öğeler girdi. Gelişen bu dil Yeni Farsça adıyla anılmaya başlandı. Farsça, köklü bir kültür ve edebiyat dilidir. Farsça konuşan insanların sayısı 40 milyonu aşkındır. Yeni Farsça, Batı Iran dillerinin başlıca temsilcisidir. Aynı grupta Tajikçe, Buluci dilleri ve Farsçanın çeşitli lehçeleri yer alır. Doğu Iran dillerinde ise; Kürtçe, Ossetik, Paşto dilleri ve Pamir lehçeleri bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.