Ensülin Nedir

Ensülin pankreas salgısı. Pankreasta bulunan iki tip hücreden biri olan Langerhans adacıkları tarafından salgılanan ensülin protein özelliğindedir vekarbonhidrat metabolizmasını denetler.

Ensülinin varlığından ilk kez 1909’da söz edilmiş, fakat ancak 1922’de Banting ve Best tarafından analiz edilebilmiştir. Yemekten sonra, 100 ml kandaki şeker miktarı 80 mg glikozun üzerine çıktığında ensülin salgılanmaya başlar. Bu salgı genel olarak vücudun şekeri kullanmasını sağlar, kandaki fazla glikozu glikojene dönüştürür.

Ensülin salgılanm-asındaki bozukluk şeker hastalığına işaret eder. Bu hastalığa tutulanlara tedavi amacıyla sürekli ensülin verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.