Elektronik Nedir

Elektronik elektrik biliminin, serbest elektronların davranışı bunların denetlenmesi ve yönlendirilmeleriyle ilgilenen dalı. Elektronikten söz edildiğinde akla hemen uzaya fırlatılan uydular, bilgisayar merkezlerindeki büyük aygıtlar ya da adeta gizemli bir biçimde çalışan çok gelişmiş otomatik cihazlar gelir.

Ayrıca elektronik sözcüğü bilgisayar, enformatik (bilişim), sibernetik, biyonik gibi kavramları çağrıştırır. Ne var ki bunların yanısıra radyo, televizyon, küçük hesap makineleri gibi çok daha yaygm konular da elektroniğin ilgi alanı içine girerler. Artık günümüzün en ilgi çekici simgelerinden biri haline gelen bu teknoloji yaşam biçimimizi hatta düşünce biçimimizi jderinlemesine etkileyecek kadar yaygınlaşmıştır.

Modern ölçü aletlerinin (terazi, saat, taşıtlar-daki cihazlar) büyük kısmı ve makinelerle endüstri tesislerinin (bulaşık makinesinden nükleer santrala kadar) düzgün olarak çalışmasını denetleyen otomatik cihazların hemen tümü elektronik elemanların kullammma yer verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.