Dördüncü Zaman Nedir

   28.11.2019
   619
   Dördüncü Zaman Nedir

   Dördüncü Zaman yeryüzü oluşum evrelerinin sonuncusu. Eski Dördüncü Zaman (Pleistosen) ve Yeni Dördüncü Zaman (Holosen) olmak üzere iki döneme ayrılır. îlk insanın görüldüğü 1 milyon yıl öncesinden başlayan bu süreçte insan bugünkü görüntüsüne ulaşmış, iklim ve yeryüzü biçimleri bugünkü biçimini almıştır.

   Üçüncü zaman sonunda ortaya çıkan mamutlar, mağara ayıları, mağara aslanları ve iri boynuzlu geyik türleri Dördüncü Zaman’ın başlarında ortadan kalkmıştır. Buna karşılık at, sığır, fil gibi hayvan türleri gelişmiştir. Dördüncü Zaman’ı Üçüncü Zamandan ayıran bir başka olgu da büyük buzullarla iç buzulların gelişmesidir. Deniz, kara ve buzul çökeltileri bu zamanda görülür.

   Avrupa, Amerika ve Asya anakaralarının kuzeyi, bu evrede kaim buz katmanlarıyla örtülmüş, kimi yerlerde buzul kalınlığı 2000 metreyi bulmuştu. Öte yandan Amerika dağlarının vadileri Ekvator’a, Avrupa’da Alp-lerin etekleri kuzeyde isviçre ovasına, güneyde Fransa’da Lyon’a kadar inen buzullarla kaplanmıştı. Bu buzulların erimesiyle! dünyanın bugünkü biçimi doğmuş, verimli, alüvyonlu ovalar, ırmaklar ve öteki doğal oluşumlar ortaya çıkmıştır. Dördüncü Zaman’ın toprakları üzerindeki başlıca oluşumu istanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumudur.

   Bunun sonucu olarak daha önce suyu tatlı olan Karadeniz, tuzlanmış ve içindeki tatlı su balıkları ölüp dibe çökmüştür. Bunların artıklarının kimyasal etkileri sonucu oluşan kükürtlü gazlar, Karadeniz’in dibini canlıların yaşaması için olanaksız kılmıştır. Ege Denizi’-nin bugünkü biçimi alışı da Dördüncü Zaman içinde tamamlanmıştır.

   Dördüncü Zaman’ın uzun pleistosen döneminin başında insan; bugünkü insanla maymun arasında prehominiyen (insan öncesi) durumundadır. Daha sonra günümüzden 100.000 yıl kadar önce bugünkü insan türü Homo sapiens (bilen insan) türedi.

   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.