Domuz Nedir

Domuz domuzgillerden bir memeli hayvan. Evcil ve yabani birçok türü vardır (Sus). Tümü tıknaz gövdeli, bol yağlı sivri burunlu, iri başlı hayvanlardır. Postu koyu renkli sert kıllarla kaplı, savunma dişleri çok keskindir. Ağırlığı 300 kg’ı bulur.

Ayakları dört parmaklıdır, yalnız ikisi yere basar. Gündüzleri çalılar arasındaki inlerinde barınan yaban domuzları, geceleri besin aramaya çıkar; özellikle mısır ve patates tarlalarına çok zarar verir. Avrupa ve Anadolu’da ormanlarda yaşar. Yemiş, kök ve tanelerle beslenir. Avrupa’daki tüm evcil domuz ırklarının bu yaban domuzundan türediği sanılır.

Evcil domuz yabanisine göre daha narin yapılı, daha ufak, seyrek kıllı ve daha yağlıdır. Cinsine göre ağırlığı 200-650 kg arasında değişir. Dişisi bir defada yirmiye yakın yavru doğurur. Bu nedenle çok üreyen bir hayvandır.

Müslüman ülkeler ve israil dışında dünyanın her tarafında büyük ölçüde yetiştirilir. Avrupa yabani ve evcil domuzlarından başka Güney Asya kökenli yabani (Sus verrucusa) ve evcil (Sus crista-tus) domuz türleri de yaygındır. 1980 yılında bütün dünyadaki domuz sayısı 783 milyon olarak saptanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.