Dede Korkut Nedir

Dede Korkut Oğuzların mitolojik ozanı. Korkut Ata ya da Dedem Korkut olarak da anılır. Kitab-ı Dede Korkut diye bilinen, Oğuzların destansı öykülerinin toplandığı eser onun adını taşır. Kim olduğu ve yaşadığı çağ kesin olarak bilinmiyor. Öykülerde ortaya konan kişiliğine göre Oğuzların yol göstericisidir.

Bilinmeyenden haber verir, gelecekte olabilecekleri söyler, bütün sorunları çözer, yiğitlere ad koyar, şölenlerde kopuz çalar, Oğuzların eski çağlarını yansıtan öyküler anlatır, hikmetli sözler söyler. Kimi kaynaklarda Peygamberle çağdaş olduğu, kimisinde ise Abbasiler döneminde yaşadığı belirtilir. Şecere-i Terakime’ye göre 295 ya da 300 yıl yaşamıştır. Bugün bilinen mezarı Taşkent’ten Kozalı’ya giderken. Korkut istasyonu adı verilen yerde, Siri-derya’nın Aral Gölü’ne döküldüğü noktadadır

8 thoughts on “Dede Korkut Nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.