Darüşşafaka Nedir

Darüşşafaka (Şefkat Yuvası), istanbul’da yetim ve yoksul çocuklar için kurulmuş yatılı ortaöğretim kurumu. Kapalıçarşı’daki çırakları eğitmek için Cemiyet i Tedrisiye-i Islamiye adıyla kuruldu. (1865). Aksaray’da Ebubekirpaşa Mektebi’nde kuruluşun bir bölümü eğitime başladı. Kurulması için ilk öneri ruznameci1 Yusuf Ziya Bey’indir.

Maarif Nazırı Münih Paşa’nm kapattığı okul, 1868’de, Fatih’te, Daraşşafakatülislamiye adıyla yeniden öğrenime açıldı (1873). ilk mezunlarını 1880’de veren okul II. Abdülhamit döneminde Maarif Nezareti’ne bağlandı. Meşrutiyet’ten sonra Darüşşafa-ka’yı bitirenler bir dernek kurup okula özerklik sağladılar. Okul, bundan sonra öğretimde okutulan ders kitaplarını kendi basmaya başladı.

Günümüzde Darüş-şafaka Cemiyeti’nce yönetilen okulda 1953’de onaylanan tüzük yürürlüktedir. Özel statüye bağlı bu yatılı okulda babasız ve yoksul çocukların orta öğretimi yapılır. Giderleri dernek üyelerinin ödenekleri ve bağışlarla karşılanır. Darüşşafaka’da öğretim dili ingilizce’dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.