Çekirge Nedir

Çekirge düzkanatlılar takımından sıçrayıcı böceklere verilen genel ad. Ard bacakları çok uzun olduğu için rahatça sıçraya-bilen kimi cins ve türleri sıcak bölgelerde yaşarlar ve zararlı böceklerdendir. (Tettigonia) cinsinden çekirgelerin duyargaları ince uzun, göğüs bölümü kari-nasızdır. Uzun ard bacakları nedeniyle çok fazla sıçrarlar. Kanatları da geniş olan bu böcekler çayırlarda yaşar. Erkekleri akşam üstü ve geceleri keskin bir ses çıkartır. Büyük yeşil çekirgenin (Tettigonia vir-idıssima) boyu 3-4 cm’dir çok yaygın olarak görülmesine karşın zararsızdır.

Mısır çekirgesinin (Anacridium Aegyptium) gövdesi kül rengi esmer ve tüylüdür. Boyu 6 cm’yi aşar. Göçücü ve zararlı olan bu böcek çalıların üzerinde yaşar. Fas çekirgesi (dociostaurus), Afrika göçmen çekirgesi (locusta), Sudan çekirgesi (Schısto cerca) büyük sürüler halinde dolaşırlar ve ekinler için büyük tehlike yaratırlar. 1-1,5 km2’lik bir alanı kaplayabilen büyük sürüler günde 5-20 kilometre ilerleyerek geçtikleri bölgelere büyük zarar verirler, özellikle Asya ve Afrika’nın çöllere yakın bölgeleri, Orta Amerika, Türkiye’de Güney Anadolu ve Trakya zaman zaman çekirge akımına uğrayan bölgelerdir. Türkiye’de 1871, 1881, 1904, 1916, 1917 yıllarında Sudan ve Mısır çekirgeleri büyük zararlara neden oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.