Çağatay Hanlığı Nedir

Çağatay Hanlığı Cengiz Han’ın ölümünden sonra Türkistan’da kurulan Moğol devleti (1227). Moğol imparatoru Cengiz Han’ın oğlu Çağatay, Doğu ve Batı Türkistan ile Maveraünnehir yöresinde egemen oldu. Asıl Çağatay Devleti ise Çağatay Han’ın ölümünden sonra kuruldu. 1370’de doğu Türk ve Moğollarınm başına Timur geçince, Çağatay Hanlığı düştü, ama Çağataylar 1870 yılma dçğin doğu Türkistan’da ve Kaş-gar’da yaşamlarını sürdürdüler. 1759’da Çin egemenliğine karşı zaman zaman başarılı ayaklanmalar yaptılar.

Böylece, aralıklarla da olsa Çağatay Hanlığı 634 yıl sürmüş oldu. Çağataylar XIV. yy’da yözellikle dil bakımından Türkleştiler ve Türk dilinin önemli bir kolu olan Çağatayca’yı oluşturdular. Çağatay Hanlığı’nda Müslümanlık, ilhanlılardan ve Altmordu Devleti’n-den sonra devlet dini oldu (1326). Türklerin çoğunlukla benimsediği Hanrfi mezhebini seçtiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.