Modern Coğrafya Nedir

27.11.2019
2.679
Modern Coğrafya Nedir

Modern coğrafya Keşiflerin coğrafyacılara bol gözlem malzemesi sağlaması, XIX. yüzyılda bilimde gerçekleşen gelişmeler ve Charles Darwin’in doğal bilimlere getirdiği yenilikler (Dar-win insa"nın maymundan geldiğini söyleyerek büyük tepkilere yol açmıştı) coğrafya biliminin gelişmesi için gerekli malzemeyi sağladı, ilk coğrafya araştırma kurumları kuruldu. Üniversitelere coğrafya, bir bilim olarak kabul edildi, içinde yaşadığımız yüzyılda coğrafya inceleme ve araştırmalarında azalma olmamıştır. Dünyanın tümünün keşfedilmiş ve tanınmış olmasına karşın, bu konudaki araştırma ve inceleme isteği sönmemiştir. Yeni bir coğrafyacı kuşağı doğmuştur. Bunlar eski coğrafyacılar gibi bireysel sezgilerden yola çıkmayıp, çağdaş istatistik, teknik ve matematik yöntemlerin kolaylaştırdığı bir araştırma doğrultusu izlemektedirler.

Coğrafya araştırma ve incelemeleri artık değişmiştir. Bugün yeni yerlerin keşfedilmesine çalı-şılmamaktadır. Dünyanın sınırlı kaynakları ve özelliklerini tanımak için derinlemesine araştırma ve incelemeler yapılmaktadır. Bir başka deyişle, günümüz coğrafyasının, genel olarak benimsenen kısa tanımı şöyledir: Coğrafya kara görünümlerini ve deniz alanlarını inceleyen ve tanımlayan bilim dalıdır. Doğanın insanın hizmetine sunduğu olanakların daha iyi kullaanımı ve tanınmasıdır gündemde olan. Kısacası Dünya canlıdır, değişmektedir ve bu değişimler Dünyanın çeşitli doğa olaylarıyla ilişkilerini de etkilemektedir. Bu nedenle coğrafya sürekli olarak gelişen bir bilim dalıdır.

YORUMLAR

  1. FATMA GÜNGÖR dedi ki:

    kurucuları kimlerdir???? ACİİLLLL