Cinsiyet Nedir

04.12.2019
522
Cinsiyet Nedir

Cinsiyet Bireylerde üretim belirttiği özel niteliklerin bütünü. Yüksek organizmalı canlıl rın hepsinde türün devamı erkt ve dişi adı verilen iki ayrı ciı siyet tarafından sağlanır. Org£ nizma, ne denli gelişmiş olurs olsun, karşı cinsin katkısı o maksızın türünün sürekiliğir sağlayamaz. Ancak kimi bakteri lerde ve tek hücreli canlılard üreme doğrudan doğruya hücreni: bölünmesiylegerçekleştirilebilir. Bu tür ilke canlılar cinsiyet kavramınır dışında değerlendirilirler. Üretimin iki yanında yer alan er kek ve dişi cinsler, gerek fiziksel ve biyolojik yapıları, gerek üretimdeki görevleri bakımından farklılıklar gösterirler. Eğer belli bir türe ilişkin bilgiler yeterince biliniyorsa, türün bireyleri ilk bakışta birbirinden kolayca ayırt edilebilir.

Erkek aslanla dişi aslanın ya da tavukla horozun ayırt edilmesi gibi. insanlardaki cinsiyet erkek ve kadında birbirlerinden ayrı olan bir çift kromozoma bağlıdır. Kadınlarda bu çift iki aynı kromozomdan^) erkeklerdeyse iki ayrı kromozomdan (xy) oluşur. Bir canlının cinsiyeti döllenme anında belli olur. Dişi eşeylik hücresinden gelen bir x kromozomu erkek eşeylik hücresinden gelen bir x ya da bir y kromozo-muyla birleşerek bir dişi ya da bir erkek canlı meydana getirir. Kısaca belirtmek gerekirse oluşan canlıya cinsiyetini veren kromozom erkekten gelen kromozomdur. Organizmanın her hücresinde kromozom yapısı aynıdır; başka bir deyimle dişi vücudunun her hücresinde iki x kromozomu bulunur.

Kimi zaman döllenme bozuklukları ya da embriyon dönemindeki kimi etkenler nedeniyle, canlıda iki cins arası nitelikler ya da kromozom çiftlerine uymayan gelişmeler ortaya çıkabilir. Böyle olaylarda çocuğun doğumunda yapılan yanlış tanımlama, gerçek cinsiyetinin tersi cinsiyette yetiştirilmesi gibi bir başka olumsuzluğa yol açar. Kromozomların gösterdiği cinsiyet, hormonların verdiği cinsiyet, ikinci derecedeki cinsel nitelikler ve eğitimin katkıları her zaman birbirine uymayabilir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.