Muhammed Ali Cinnah Nedir

Muhammed Ali Cinnah (1876-1948), Pakistan devlet adamı. Pakistan’ın kurucusudur, büyük önder anlamında Kaid-i âzam adıyla da anılır, ingiltere’de hukuk öğrenimi gördü ve 1896’da Bombay’da avukatlığa başladı. Kongre Partisi’ne ve imparatorluk Yasama Konseyi’ne üye oldu. önce Gandhi ile çalıştı, sonra Müslümanların çıkarlarını gözeterek Kongre Partisi’nden ayrıldı.

Pakistan’ın kuruluşundan önce Hindistan Müslüman topluluğunun önderi oldu. 1913’te Müslüman Ligası’nı kurdu ve daha sonra başkanlığını yaptı. 1930-1931 yıllarında Londra’da yapılan yuvarlak masa toplantılarında Müslümanlar ile Hin lar’m eşit haklara sahip ol: smı savundu, ingilizlerin Hir stan’dan çekilmeleri için yapı görüşmelerde bağımsız bir M lüman devleti kurulmasını öne ve Hintli önderlere bunu ben: setti. 1947’de kurulan Pakis Dominyomu’nun ilk valisi ardından Pakistan devletinin önderi oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.