Calvincilik Nedir

Calvincilik Jean Calvin’in XVI. yy. başlarında ortaya attığı görüşlere dayanarak kurulan bir Hıristiyan mezhebi. Bu dinsel inanç sistemi ilk kez Cenevre’de daha sonra Hollanda, Iskoçya, Almanya ve Fransa’da kurulan yeni kiliselerde örgüt-lendi. Calvincilik, toplumsal kurum-
ları, gelenekçi din anlayışına göre değil de, Hıristi-yanlığın başlangıcındaki özüne göre düzenlemeyi savundu. Bu amaçla bilimsel gelişmelere koşut bir eğitim-öğretim uygulamaya çalışarak yeni bir teoloji oluşturdu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.