C Harfinin Anlamı Nedir

   27.11.2019
   1.044
   C Harfinin Anlamı Nedir

   C Harfinin Anlamı alfabenin üçüncü harfi, sesbi-lim bakımından süreksiz, patlayıcı, yumuşak diş-damak ünsüzü. Fenike alfabesinde adı gaml, Ibranicede gimel’d’u. Latinler c harfini Etrüsk alfabesinden almışlardır. Mani, Nasturi, ibrani alfabelerindeki c’ler Sami kaynaklıdır. Osmanlı yazısındaki c (cim) Arap alfabesinden alınmadır. Bugünkü alfabemizde c harfi Latin kökenlidir.

   Dil ucunun, diş etleriyle ön damağa dokunma-sıyla çıkan c sesi Türkçe sözcüklerin ön seslerinde yoktur, yalnız yansımalarda görülür. Son seste ise hiç bulunmaz, yerini süreksiz c alır. Kimi Anadolu ağızlarında j ve s ile başlayan sözcükler c olarak okunur (cilet.cigara). Karadeniz bölgesi ağızlarında ise g ön sesi c ile okunur (citmek, cözel). C harfi karbon elementinin de simgesidir. Müzikte, Alman-tn giliz notalama sisteminde do notası, Romen rakamlarında 100 rakamı, fizikte ışık hızı hep C ile gösterilen niteliklerdir.

   YORUMLAR

   1. önemli dedi ki:

    bikere”c”harfi dil ucunun diş etleriyle ön damağa dokunması değil öyle ”d” harfi oluşuyor.”c” harfi ise dilin ortasının orta damağa dokunmasıdır