C Harfinin Anlamı Nedir

C Harfinin Anlamı alfabenin üçüncü harfi, sesbi-lim bakımından süreksiz, patlayıcı, yumuşak diş-damak ünsüzü. Fenike alfabesinde adı gaml, Ibranicede gimel’d’u. Latinler c harfini Etrüsk alfabesinden almışlardır. Mani, Nasturi, ibrani alfabelerindeki c’ler Sami kaynaklıdır. Osmanlı yazısındaki c (cim) Arap alfabesinden alınmadır. Bugünkü alfabemizde c harfi Latin kökenlidir.

Dil ucunun, diş etleriyle ön damağa dokunma-sıyla çıkan c sesi Türkçe sözcüklerin ön seslerinde yoktur, yalnız yansımalarda görülür. Son seste ise hiç bulunmaz, yerini süreksiz c alır. Kimi Anadolu ağızlarında j ve s ile başlayan sözcükler c olarak okunur (cilet.cigara). Karadeniz bölgesi ağızlarında ise g ön sesi c ile okunur (citmek, cözel). C harfi karbon elementinin de simgesidir. Müzikte, Alman-tn giliz notalama sisteminde do notası, Romen rakamlarında 100 rakamı, fizikte ışık hızı hep C ile gösterilen niteliklerdir.

One thought on “C Harfinin Anlamı Nedir

  1. bikere”c”harfi dil ucunun diş etleriyle ön damağa dokunması değil öyle ”d” harfi oluşuyor.”c” harfi ise dilin ortasının orta damağa dokunmasıdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.