Butan Nedir

29.11.2019
501
Butan Nedir

Butan Himalaya Dağları’nda devlet. Kuzeyden Çin Halk Cumhuriyeti (Tibet), öbür yönlerden Hindistan ile çevrilidir.

Coğrafya:Kuzeydeki dağ sıraları 7500m’yi aşan tepelerle doludur. Orta bölge, 4000-6000 m yükseklikte ve ülkenin en önemli bölgelerindendir. Güneye doğru, 3000 m’den deniz yüzeyine dek yükseltiler gösteren bir bölge uzanır. Çeşitli akarsu yarıklarında Paro, Panakha, Ha ve Thimpu gibi verimli vadiler yer alır. Sankosh, Wong" Chu, Panakha Chu, Paro Chu, Kuiong Chu bu vadileri besleyen ırmakların başlıcalarıdır. Güney sınırı boyunca uzanan Duars ovaları (genişlik 12-16 km), yer yer yarı tropikal ormanlarla kaplıdır. Yükseklik farkları iklim yapısında kendini gösterir. Yılda ortalama 4000 mm yığış alan güneyde, yaz sıcaklık ortalaması 30°C’dir.

Orta kesimin kuzey-güney iklimine karşılık, kuzeyde sert ve soğuk bir iklim egemendir. Güney ve doğu kesimlere bol yağış getiren muson rüzgârları mayıs-kasım ayları arasında eser. Ülkenin % 70’ini ormanlar kaplar. Sık güney ormanlarında çeşitli değerli a-ğaçlar ve orkideler görülür. Fil, kaplan, yaban sığırı, gergedan, geyik, langur dore (özgün bir maymun türü) güney ormanlarının yaban sakinleridir. Orta bölge ormanları akağaç, kayın, ceviz ve daha yükseldikçe; kozalaklılar, ladin, ardıç, ceviz ve karaçam ağaçlarını barındırır. Kuzey dorukları sürekli karla kaplıdır. Mavi haşhaş, çuha çiçeği ve taşkıran otu karektres-itik bitki türlerini; alageyik, misk keçisi ve mavi koyun yaban hayvanlarını oluşturur.

Ekonomi: Bütan, Kamboçya ile birlikte dünyanın en yoksul ülkesi sayılır. Ülke ekonomisi, büyük oranda Hindistan’ın parasal ve teknik yardımlarına dayanır. 1974’e dek de, para birimi olarak Hindistan’ın parası (rupi) kullanıldı. Bugün 5 yıllık planlarla kalkınmaya çalışan ülkede temel ekonomik kesim tarımdır. Ekili alanların % 70’inde pirinç tarımı yapılır. 1980 pirinç üretimi üçyüz bin ton dolayındadır. Pirinci sırasıyla; buğday, mısır, patates, jüt ve narenciye izler. Hayvancılık da önemli bir ekonomik etkinlik oluşturur; sığır, domuz, koyun, keçi, manda ve kümes hayvanları beslenir.

Önemli bir doğal kayak olan ormanlardan elde edilen kerestenin en büyük alıcısı Hindistan’dır. Yeni belirlenen (1970) maden yatakları arasında; kurşun, çinko, mermer, arduvaz, dolomit ve pirit vardır. Güneyde, Hintlilere dayanan çeşitli küçük atelyelerin dışında önemli sanayi varlığı yoktur. Hemen hiç dışsatım olmayan ülkenin 1981 döviz girdisi; 5 milyon frank turizm ve 1,5 milyon frank posta pulu geliri olarak saptandı.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.