Buddha Nedir

Buddha bedensel arzuları yenerek tanrısal bilgiye ulaşan ermiş. Buda, Boudha diye de adlandırılır. Uzak Doğu inanışla* rında, tanrısal kişi, peygamber ya da kurtarıcı mesih olarak anılır. Buddha’ların en ünlüsü, Budacılığın kurucusu Gautama’dır. Yeryüzüne beş yüz elli kez geldiğine inanılır, ilk gelişi son gelişinden yüz bin yıl öncedir, ve bir brahman (rahip) cismin-dedir.

Arada; fil, tavşan vb cisimlerle de yeryüzüne inmiş, son gelişinde ise Sakya Kralı’-nın oğlu Sakyamuni’de cisim-leşmiştir. Burada, giderek daha az kusurlu olunacağmı ve sonunda kusursuzluğa (nirvana) erişileceğini söyleyen Hint felsefesi vardır. Hıristiyanların Mesih ve Müslümanlarınsa Mehdi inançlarında olduğu gibi; Maitriye adıyla son kez yeryüzüne geleceğine inanılmaktadır. Günümüzde, Tibet ve Moğol tapmaklarındaki rahiplerin en ulularına da Buddha denmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.