Brahmanizm Nedir

Brahmanizm Hindistan’daki temel din, inanç ve felsefe sistemi. Ülkenin, sosyo ekonomik ve politik yapısı buna göre biçimlenmiştir. Brahmancılık’tdL rahipler kastının egemenliği vardır. Toplum yapısı binlerce alt kümeyi içeren dört kasttan oluşur. Brahman denen rahip ve aydınlarla, devlet adamları ve askerleri kapsayan Kşatriya; çitfçi zanaatçı ve tüccarların toplandığı Vaysya ve köylü uşak, hizmetçi gibi çalışanların bulunduğu Sudra; bu kast düzeni dışında kalan ve en alttaki çalışan sınıfı kapsayan Parya. Bütün toplumsal kurallar bu kastlara bağlı ve kesin biçimde saptanmıştır.

Bir din olarak, Vedacılık’lan gelen çok-tanrıcılıklır. Doğadaki öğelerden oluşan binlerce şeye tapılır. Bu yanı, Yunan mitolojisiyle, düşünsel ve evrimsel anlamda çakışmaktadır: Brahmanlarm egemenliğindeki bu düzen zamanla tüm inanç sistemlerini birleştiren ve temel yapısında karmaşık biçimde tümüne yer veren tek din haline dönüştü. Doğada ölmeyen ve sürüp giden ruhgücü gelişti. Her şey doğar (yaratıcı Brahma), sürer (Koruyucu Viş-nu). ve göçüp gider (Yıkıcı Siva). Tanrı Brahma tarafından yazıldığına inanılan dört Veda’m yorumu Brahmana’yı (Kutsal Kitap) oluşturur.

Tektanrıcı bir görüş olarak, asıl amacın tanrısallığa ulaşmak (Moşka) olduğu belirtilir. Buna ise, beden ve ruh çilesi (Yoga) ve mistik temaşa (Bhatki) ile varılır. Mezheplere göre düzenlenmiş çeşitli dinsel, gizemli törenler vardır. Politik yapıdan, gündelik yaşama kadar her alana karmaşık ilişkiler ve inanç biçimleriyle yayılan Brah-mancılık üstüne pek çok destan, öykü ve edebi eser yazılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.