Böbrek Nedir Ne İşe Yarar Nedir

   03.12.2019
   1.328
   Böbrek Nedir Ne İşe Yarar Nedir

   Böbrek Nedir. Böbrek Ne İşe Yarar.Kandaki zararlı maddeleri süzen organ. Herhangi bir üretim boyunca ıskarta maddeler birikir. Bunların düzenli bir şekilde atılması gerekir. Zorunlu ve sürekli kimyasal reaksiyonların yer aldığı insan vücudunda da durum böyledir. Kimyasal reaksiyonlar, alınan besinleri yaşam enerjisi haline dönüştürürken, organizma için gereksiz hatta zararlı, vücuttan en kısa zamanda çıkarılması gereken artık maddelerin birikmesine yol açarlar. Herhangi bir düzeneğin düzgün çalışmak için kendi iç dengesini sürekli olarak muhafaza etmesinin gerekli olması gibi, insan vücudu da içerdiği maddelerin uygun düzeyde olup olmadığını daima denetlemek zorundadır.

   Demek ki artıkların vücuttan atılması ve iç dengenin korunması çok önemli iki işlevdir. Bunlar sağlanmadan bir organizmanın yaşaması olanaksızdır. Bu önemli görev çeşitli organlar tarafından yerine getirilir. Bu organlar arasında en büyük rolü kuşkusuz böbrekler üstlenir. Böbrekler karın boşluğunda omurganın iki yanında bulunan, yaklaşık bir yumruk büyüklüğünde, koyu kırmızı renkli fasulye biçiminde iki "süzgeç"tir. Organizmanın dokuları arasındaki uzun yolculuğu boyunca, binlerce ve binlerce hücrenin ürettiği artık maddeleri toplayan kanı temizlerler.

   Her bir böbrek yaklaşık bir milyon nefron içerir. Nefronlar, herbiri kendi içinde iki önemli parçadan meydana gelen küçük "birimler’dir. Bu iki parçadan ilkine yumakcık ikincisine kanalcık denir. Kılcal damar ağından oluşan yumakçıkta kan plazmasına "ilk süzme" işlemi uygulanır. Yüksek bir basınçla yu-makçığm damarlarına girişi yüzünden, kan plazmasının büyük bir bölümü kılcal damarların cidarlarından dışarı çıkarak kanalcıkta toplanır, ilk süzüntünün bileşimi kanın bileşimine çok benzer. Aradaki fark kan hücreleri ve protein içermemesidir. Bunların molekülleri çok büyük oldukları için kılcal çeperlerden geçemezler. Bu ilk süzüntü kana çok benzemekle birlikte içindeartık maddelerden başka vitaminler, şeker mineral tuzları ve su gibi, organizmaya gerekli maddeleri de taşır. Bu maddelerin boşa harcanmamaları gerekir.

   Nitekim kanalcık içinde, ilk süzüntünün büyük bir bölümü kanalcık çeperlerindeki hücreler tarafından soğurulur ve kanalcığı çevreleyen kan damarlarınca kana yollanır. Sadece artık maddeler, özellikle azotun kimyasal bir bileşimi olan üre, sidik denilen sarımsı bir sıvı halinde kanalcığın uç kısmına varırlar. Sidik oluştukça 25-30 cm uzunluğunda, dıştan dışa yaklaşık 6-,8 mm. çapında bir kanal olan jsiyekte birikir. Sidik, siyekten jbir tür toplama haznesi olan sidik torbasına geçer. Buradan dışarıya atılarak vücuttan uzaklaştırılır. 24 saatlik bir zaman diliminde bir böbrekten geçen |kan hacmi 1800 litre, süzülen jsıvı hacmi ise 170 litredir.

   Ancak soğurulma olgusu nedeiniyle vücuttan günde ortalama ,1,5 litre sidik atılır.Çıkartılan ;sidiğin miktarı ve bileşimi insan vücudunun içinde bulunduğu ;genel koşullara göre değişir, örneğin, bir maddeden fazla miktarda yenirse fazlalık sidiğe geçerek normal bileşimini değiştirir. Sonuç olarak organizmaya beslenme amacıyla çok sıvı girerse, sidik bol, açık renkli ve seyreltilmiş olur. Aksine çok tuzlu besin yenirse, sidik az, yoğun ve koyu renkli olur. Çünkü organizma iç dengesini bozmamak için suyu sınırlı kullanacaktır. Böbrekler yalnızca insanlarda değil memeliler, kuşlar ve sürüngenler gibi üstün nitelikli hayvanların tümünde bulunan boşaltıcı organlardır. Yaşamın sürdürülmesi için gerekli çok önemli bir görevi yerine getirirler. Böbreklerin normal ve yetersiz çalışması çok önemli bozukluklara, özellikle kalp işlevinin ve iskeletin normal bileşiminin bozulmasına yol açar.

   Ciddi böbrek yetersizliği durumlarında belirli zaman aralıklarıyla kanın yapay olarak temizlenmesi işlemi yapılır. Bu işlem, yapay böbrek denilen bir aygıt aracılığıyla gerçekleşir. Bu aygıt insan vücudunda böbreklerin yerine getirdiği görevi, kana bir dış dolaşım izleterek yerine getirir.

   Vücudumuzun en önemli organları arasında yer alan böbreklerden birinin yokluğu yaşamın südrüriilmesine engel olmaz. Ancak her iki böbreğin de yokluğunda durum değişir. Çünkü böbrek işlevlerinin yerine getirilememesi, ölümü kaçınılmaz kılar.

   YORUMLAR

   1. cilgin dedi ki:

    Aynen sanki destan

   2. reza dedi ki:

    bir adet bobrek var lazem olah kişi bu adres başrorsun [yarahmade2012@yahoo.com]

   3. hamdi dedi ki:

    ne lan bu destanmı yazdın