Borsa Türleri Nedir

   03.12.2019
   616
   Borsa Türleri Nedir

   Borsa Türleri:

   1 – Emtia borsaları, bir çok emtia türü üzerinde işlem yapılan genel ticaret borsaları, tek tür ticari emtia üzerine işlem yapılan özel ticaret borsaları olmak üzere ikiye ayrılır. Bugün uluslararası ticarette Viyana, Prag, Linz, Zürich, Paris, Amsterdam, Rotterdam, New York, Chicago, Winnipeg, Minneapolis, Londra, Liver-pool, Kalküta ve Singapur emtia borsaları büyük rol oynamaktadır. Özel emtia borsaları arasında Londra kömür borsası; New York, Liverpool, Bombay, iskenderiye ve Saopaulo’daki pamuk borsaları: Bremen, Londra ve New York’daki petrol borsası sayılabilir.

   2 – Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları, bu borsalarda iki türlü işlem yapılır.
   a – Kasa işlemi, peşin alım satım işlemidir, 
   b – Vadeli işlem, taraflarca değerli evrakın, teslimi ile satış tutarının ödenmesi hemen değil, daha sonraki bir vadede yapılan işlemlerdir.

   3 – Döviz borsaları, kıymetli evrak borsalarıyla yer ve zaman bakımından ilişkilidirler. Döviz işlemleri geniş ölçüde borsa dışında yapıldığından ticari hayatta fazla önem taşımazlar.

   4 – Iş borsaları, ülkemizde bir kamu hizmeti olarak Iş ve işçi Bulma Kurumu tarafından yürütülmekte olduğundan iş borsaları yoktur.

   Türkiye’de borsa Türleri
   a) Ticaret borsaları, 
   b) Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları olmak üzere iki türlüdür. Ticaret borsaları, borsaya dahil maddelerin alım satım, fiyatlarının saptanması ve ilanı ile ilgilenmek üzere kurulan kamu kurumlarıdır. Ticaret borsalarına dahil maddelerin alım satımı ile uğraşanlar bulundukları yerin ticaret borsalarına girmek zorundadırlar. Ticaret borsaları, ticari ihtiyaçların gerekli kıldığı yerlerde Ticaret Bakanlığı’nca kurulur. Borsaların çalışma bölgeleri bulundukları kentin belediye sınırlarıdır. Il ve belediyeler tarafından çıkarılan tahviler il hazine bonolarının, anonim şirketler tarafından çıkarılan esham ve tahvillerin ve borsaya ka-bülüne Maliye Bakanlığınca izin verilen yabancı esham ve tahviller ile kambiyolarının alınıp satıldığı yerlerdir.

   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.