Türkiyede Borsanın Tarihi Nedir

Türkiyede Borsanın Tarihi Türkiye’de: XVI. ve XVII. yy.’da sanat ve ticaretle uğraşanların oluşturdukları lonca örgütü, borsaların ilk biçimi sayılabilir. Bugünkü anlamıyla ilk resmi borsa 2 Aralık 1873 tarihli nizamnameyle kurulan Dersaadet Tahvilat Borsası’ dır. 1886’da yayımlanan Umum Borsalar Nizamnamesi ile ticaret borsalarının kurulması olanağı doğdu. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ise çeşitli tarihlerde bu alanı düzenleyen yasalar çıkarıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.