Bitkilerin Sınıflandırılması Nedir

27.11.2019
1.067
Bitkilerin Sınıflandırılması Nedir

Bitkilerin sınıflandırılması  Bir zamanlar her bitki değişik ülkelerde birbirinden farklı adlarla anılıyordu. Bu sistem büyük karışıklıklara ve anlaşmazlıklara neden oluyordu. Bitkibiîim alanında edinilen bilgiler çoğaldıkça, bir terim dizininin yapılması kaçınılmaz oldu.

Onsekizinci yüzyılda isveç asıllı bitkibilimci Cari von Linne bitkilerle ilgili olarak evrensel bir terim dizini geliştirdi. Buna göre her bitki; birincisi cinsini, ikincisi türünü gösteren iki adla sınıflandırılıyordu. O çağda bilim adamları yazılarını Latince yazdıkları için Linne bitkileri adlandırmada bu dilden yararlandı. Bugün de Latince bitki adları bütün ülkelerde kullanılır.

Uluslararası bir bitkibiîim dizininde de kayıtlı olan bu adlar, belli dönemlerde yeniden gözden geçirilir. Linne’nin bu büyük çalışmasından yola çıkılarak yeryüzündeki bütün bitkilerin familyası cinsi, varsa melezleriyle ilgili temel verilerin yer aldığı bir "kimlik kartı" vardır. Bitkilerin sınıflandırılmasında başvurulan iki temel ölçüt cins ve türdür. Birbirine benzer bitkileri içeren cins, büyük harfle başlayan bir sıfatla belirtilir. Cins adlarının çok değişik kökenleri vardır. Örneğin Paeania, mitolojideki sağlık tanrısı Paean’dan; Achillea, Aşil’den; Dah-li, botanikçi Andreas Dahl’dan;

Fuchsia doktor Fucps’dan esinlenir. Kimi cins adları ise, devlet bakanlarının, bilim adamlarının adlarından esinlenirler. Birçok bitkinin cins adıysa bitkinin kendi özelliklerinden kaynaklanır. örneğin çançiçeği taç yaprakları bir çana, kuzgunkılıcı, yaprakları bir kılıca benzediği için bu adlarla anılırlar. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir.

Bir bitkinin tanımlanmasında cins terimiyle birlikte yer alan Latince olarak yazılan ikinci terim ise türü göstermeye yarar. Küçük harfle başlayan tür adlarının kaynağı da çok çeşitli olabilir. Her cins belli bir sayıda türü içerir. Tür, benzer özellikleri nedeniyle kendi aralarında döllenebilen ve "anne ve babaya" benzer "yavrular" üretebilen bireyler topluluğuna verilen addır. Buna göre, Solanum cinsinde örneğin, Solanum tube-rosum (patates) Solanum Iyco-persicum(domates), Solanum me-longena (patlıcan) vb. türleri yer alır.

Herhangi bir biçimde birbirlerine benzeyen cinsler, familya adı altında toplanırlar. Bitki-bilimciler, familyaları tanımlamak için topluluğun en önemli bitkisinin adına "giller" ekini eklerler. Buna göre gülgiller familyasının en belirgin cinsi olan gül gruba adını verir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.