Bilişim Nedir

Bilişim ilginin akılcı ve otomatik bir biçimde işleyişinin yollarını araştıran bilim dalı. Informatik de denir. Elektronik hesap makinelerinin bulanmasından sonra gelişti. Bilginin dönüştürülmesinde kullanılan yöntem ve mekanizmaları inceler. Böylece elde edilen teknikler bilim, yönetim, sanayi, ticaret, düşünce, sanat, vb alanlarda uygulanır. Bilgisayarların görevi; olay, nesne ya da düşünceleri simgeleyen, önceden kararlaştırılmış işaretler sistemiyle oluşturulmuş bildirim denilen ilkmaddeyi, araya insan girmeden işlemektir.

Bu amaçla, temel basit sesler ve fonemlerin simgeleri (işitilen) ve çeşitli biçimlerin simgeleri (görülen) olmak üzere iki tür simge kullanılır, önccleri daha çok birinci tür simgeler kullanılırken, son yıllarda ikinci türden simgeler yaygınlaştı. Bilişimde kullanılan başlıca simgeler harfler (büyük, küçük, ince, kalın, dik, italik) ve rakamlardır (noktalama işaretleri, matematikteki işaretler).

Bilişim beş bölümde ele alınabilir:

1 – Çözümleyici ya da biçimsel bilişim; Elektronik hesap makineleriyle türlü matematiksel çözümlere, istatistik hesaplar, yöneylem araştırmalarının yapılmasını sağlayan en uygun logaritmalar bu dalda araştırılır. Otomatlar ve karar kuramları da bu dala girer.

2 – Sistematik ve mantıksal bilişimde; Elektronik hesap makinelerinden, bunları birbirine bağlayan iletişim a-ğmdarı ve bunları kullanan insanlardan oluşan sistemlerin yapısı incelenir. Bu dala bilişim sistemlerinin mimarisi de denir.

3 – fiziksel ve teknolojik bilişim: Elektronik hesap makinelerinin ve bilişim sistemlerini oluşturan elektronik, elektriksel ya da mekanik bileşenler ya da alt sistemlerin incelendiği daldır.

4 – Yöntem bilişimi: Elektronik hesap makinelerinin ve bilişim sistemlerinin programlama ve çalıştırma yöntemlerini içine alır.

5 – Uygulamalı bilişim; önceleri yalnızca bilimsel araştırmalarda yararlanılırken, zamanla kurum ve kuruluşların yönetimle ilgili tüm işlerine ve çağımızın tüm etkinliklerine girdi. Askerlikte, nükleer fizikte, uzay araştırmalarında, büyük bayındırlık işlerinde, petrolcülükte, trafik denetimlerinde, grafik ve müzik kompozisyonlarında, basında, eğitimde ve daha pek çok alanda yararlanılan bilişim, bir çok gelişmiş ülkede önemli bir meslek alanı durumundadır. Türkiye’de, bilişim alanındaki ilk girişim (1934) Ziraat Bankası’na aittir. Daha sonra (1960) Karayolları Genel Müdürlüğü bilgisayarlardan yararlanmaya başladı. 1964’te İTÜ’-de kurulan bilgisayar ise üniversitelerimizdeki ilk bilişim sistemidir. Bugün ülkemizin pek çok sayıda kamu ve özel kuruluşunda bilişim sistemi vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.