Berberiler Nedir

Berberiler Kuzey Afrika’da yaşayan etnik topluluk. Kökenlerinin Hami ya da Sami olduğu sanılan ve bugün yalnız Trablus, Berka, Tunus, Cezayir ve Fas’ın dağlık bölgeleriyle Büyük Sah-ra’da yaşayan Berberiler Berberice konuşurlar. Bilinen en eski Berberi devleti, Numidya Krallığı’dır. MÖ I. yy’da Roma saldırısına uğrayan krallığın önce doğusu (MÖ 46), sonra da tamamı Roma’nın eline geçti (MS 42).

Ancak Berberilerin sık sık ayaklanmaları nedeniyle ne Romalılar ne de Vandallar, Germenler ve Bizanslılar bölgede kesin bir egemenlik kuramadılar. VII. yy’dan başlayarak Müslümanlığı kabul eden Berberiler Araplarla birlikte ispanya’yı aldılar. Sonra da Araplara karşı ayaklanarak (740) birçokbağımsız emirlik kurdular. Bunlardan Abbasilere bağımlı olan Ağlebi Emirliği 802’de Fatımi-lere bağlandı. Ziri Emirliği bağımsız kaldı, batıdakiler ispanya Emevileri’ne katıldı XI. yy’da kuvvetlenen bir kısım emirlikler Müslüman ispanya’yı alarak yayıldılar. Ancak tüm bu gelişmelere karşın Berberiler geçmişte hiç bir zaman merkezi ve kalıcı bir devlet kuramadılar.

Emirliklerin bi. dsha bir arava gelememesi üzerine Berberiler zamanla Araplaştılar. Yalnız dağlık bölgelerde yaşayanlar varlıklarını koruyabildiler Bugün Berberilerin çoğunluğu Maliki mezhebindendir, fakat kadınları örtünmez, Kabilelerinde anaerkil aile düzeni vardır. Hukukta, şeriatı değil kendi örf ve âdetlerini uygularlar. Berberiler yöresel gereçlerden yararlanarak özgün ev eşyaları, toprak vazolar, mineli mücevherler işlerler. Vazolarda Kartaca, mücevherlerde Endülüs etkileri görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.