Belediye Nedir ve Görevleri Nelerdir Nedir

Belediye bir kentin ulaşım, temizlik, aydınlatma, su ve elektrik gibi ortak gereksinimlerini ve hizmetlerini gören kamu kuruluşu. Nüfusu belirli bir îayıyı (2.000) aşan yerleşim yerlerinde kurulabilir. Belediye örgütü belediye başkanı, belediye meclisi, belediye encümeni ve belediye personelinden oluşur. Başkan belediye örgütünün başıdır.
 
Belediye sınırları içindeki halk tarafından beş yılda bir seçilir. Belediye meclisi kentin nüfusuna göre en az 12 üyeden oluşur. Meclis üyeleri arasından seçilen meclis, sürekli görev yaparak belediye işlerini karara bağlar. İçişleri Bakanlığı, yasada belirtilen durumlarda seçimle gelmeyen bir kişiyi de belediye başkanlığma atayabilir.

Belediye gelirleri çeşitli kaynaklardan sağlanır: eğlence resmi, taşıt, su, aydınlatma, havagazı hizmetleri için ödenen paralar, devletin emlak vergisinden ödediği paylar, ilan, tabela, reklam vergileri, iskele ve rıhtım harçları, para cezalan, ruhsat harçları, vb.

Belediyenin sağlık, temizlik, mezbaha, kanalizasyon, imar, fiyat, kontrolü, itfaiye gibi çeşitli hizmet ve görevleri de vardır.

38 thoughts on “Belediye Nedir ve Görevleri Nelerdir Nedir

  1. vay beeee harika bilgi var ama benim içi yeterli değil daha çok bilgi olmasını istiyorum lütfen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.